Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Mae National Theatre Wales yn gweithio gydag artistiaid ar bob cam o’u datblygiad, gan amrywio o wneuthurwyr theatr o fri rhyngwladol i unigolion sy’n cychwyn ar eu teithiau artistig.

Mae amrywiaeth o wahanol ffyrdd i chi ymgysylltu â’r cwmni, ac mae gennym ddiddordeb bob amser mewn clywed am eich syniadau. Yn gyffredinol, rydym yn gweithio gydag artistiaid o Gymru neu sy’n gweithio yng Nghymru, neu artistiaid sy’n ymddiddori yng Nghymru a’n ffordd ni o weithio. Dyma rai o’r cyfleoedd ar gyfer artistiaid:

Trwy'r flwyddyn:

Ar adegau penodol o’r flwyddyn: