Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fy enw i ydy Ben Tinniswood
Yr wyf yn Aelod o’ Bwrdd

Graddiodd Ben o Brifysgol Queen Margaret, Caeredin yn 2000 gyda gradd mewn Actio, cyn mynd ymlaen i weithio fel Actor/Cerddor ar draws amrywiaeth o gyfryngau ledled Ewrop.

Ers dychwelyd i Gymru yn 2013, ac yn aml ar y cyd â TEAM a Waleslab National Theatre Wales mae Ben wedi bod yn canolbwyntio ar ei waith ei hun fel Gwneuthurwr Theatr, Artist Sain a Chyfansoddwr. Mae hefyd wedi bod yn aelod o Banel TEAM dros y tair blynedd diwethaf, gan gymryd diddordeb arbennig yn rôl y Celfyddydau mewn Llesiant.