Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Bethan Cousins
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Mae Bethan yn Ddirprwy Reolwr Cronfeydd gyda Finance Wales Investments lle mae wedi ymgymryd â nifer o rolau ers hyfforddi yn Gyfrifydd Siartredig gyda PricewaterhouseCoopers yng Nghaerdydd.

Mae Bethan wedi arwain nifer o fuddsoddiadau i mewn i fusnesau cyfryngau yng Nghymru yn cynnwys cwmnïau cynhyrchu mewn teledu, animeiddio, CC ac asiantaethau digidol. Fel y Rheolwr Cronfa gyda Chronfa ED Creadigol Cymru, gweithiodd gyda phwyllgor buddsoddi annibynnol arbenigol a buddsoddodd dros £12m yn uniongyrchol mewn 43 o gyd-gynyrchiadau gan greu budd economaidd i sector cyfryngau Cymru. Mae Bethan yn dod â gwybodaeth ardderchog i’r bwrdd o’r heriau ynghlwm wrth dyfu busnesau ar draws amrywiaeth eang o sectorau a graddfeydd.

Mae Bethan yn byw ym Mhenarth gyda’i theulu ifanc, mae’n hoff o deithio a chanu, ac mae’n frwd dros y celfyddydau perfformio a blaengaredd yn y traddodiad Cymreig o adrodd straeon.