Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Clare Pillman
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Penodwyd Clare yn Gyfarwyddwr yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Mawrth 2011. Magwyd Clare yng Ngogledd Cymru, ac ar ôl mynychu’r brifysgol yn yr Alban a Llundain, ymunodd â’r Gwasanaeth Sifil yn 1992, gan dreulio cyfnod yn yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, y Trysorlys a’r Adran Materion Cyfansoddiadol. Penodwyd Clare yn Gyfarwyddwr Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru yn 2007. Cyn hyn treuliodd dair blynedd yn Gyfarwyddwr Ardal Llysoedd Ei Mawrhydi yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gogledd Cymru. Cafodd Clare OBE am ei gwaith ar Ddathliadau’r Mileniwm, ac roedd yn Ymddiriedolwr y Sefydliad Ymchwil Canser o 2002 hyd 2013. Daeth yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladu Gogledd Cymru yn 2012. Mae Clare yn byw yn yr Wyddgrug ac yn teithio i Lundain bob wythnos.