Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Clive Jones
Fi yw'r Cadeirydd

Cafodd Clive Jones ei eni yn Llanfrechfa, ger Pont-y-pŵl. Fe’i magwyd yng nghymoedd Ebwy a Sirhywi a chafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Newbridge cyn cwblhau ei radd yn y London School of Economics. Mae e wedi magu profiad helaeth mewn gyrfa 39 mlynedd ym maes darlledu’r DU, fel Rheolwr Gyfarwyddwr Central Television, Prif Swyddog Gweithredol y Carlton Television Group, Rheolwr Gyfarwyddwr Rhwydwaith ITV Network a chadeirydd GMTV.

Mae Clive wedi gwasanaethu fel cadeirydd ITV Cymru a Chronfa ED Cymru, ac roedd yn gyfarwyddwr anweithredol bwrdd S4C a S4C Masnachol am bum mlynedd. 

Heddiw, mae Clive yn un o gyfarwyddwyr y cwmni teledu a chynhyrchu newydd yn Abertawe, Provenance Pictures, yn gadeirydd Pro Cam, cwmni llogi cyfleusterau teledu mwyaf Prydain, ac Ymddiriedolaeth Runnymede, melin drafod amrywiaeth fwyaf blaenllaw Prydain.

Bu'n gwasanaethu am 12 mlynedd ar fwrdd Theatr Young Vic, gam gamu i lawr yn gynharach eleni.

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth y Gymdeithas Deledu Frenhinol iddo ym 1995, a’i Medal Aur yn 2007. Yn yr un flwyddyn, dyfarnwyd iddo CBE am wasanaethau i ddarlledu.