Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fy enw i ydy Derry Newman
YR WYF YN AELOD O’R BWRDD

Derry oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Sony UK a phennaeth gweithrediadau Sony Europe. Tan 2012 ef oedd Prif Weithredwr Solarcentury, prif gwmni pŵer solar y DU, gyda’r cwmni yn ennill Gwobr y Frenhines am fenter/arloesedd yn 2011. 

Ar ôl ymddeol o waith llawn amser daeth yn Ymddiriedolwr ar SolarAid ac yn Gadeirydd Anweithredol SunnyMoney, menter gymdeithasol gyda’r nod o leihau tlodi a dileu’r llusern cerosin o Affrica is-Sahara drwy ddefnyddio llusernau solar bach, fforddiadwy, dibynadwy a diogel. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Impact DTG, cwmni dysgu arbrofol arweiniol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth gorfforaethol. Mae’n siarad yn achlysurol yn Athrofa Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd Prifysgol Caergrawnt.

Ganed Derry ym Mhort Talbot. Astudiodd yn wreiddiol ym Mhrifysgol Southampton am yrfa mewn telegyfathrebu byd-eang ac yn ddiweddarach gyda’r Brifysgol Agored. Mae’n byw yn swydd Hampshire ac mae’n dod yn aml i Sir Benfro, lle mae’n adnewyddu tŷ. Mae’n briod â Catrin, ac mae ganddo ddau blentyn sydd bellach yn oedolion, a chi mawr.