Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Ian Hargreaves
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Mae Ian yn newyddiadurwr ac yn academydd sy’n byw ym Mhenarth. Mae’n Athro’r Economi Ddigidol ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ddiweddar gofynnwyd iddo lunio dau adroddiad ar bynciau cymhleth. Yn 2010 adolygydd y diwydiannau creadigol yng Nghymru i Lywodraeth Glymblaid Cymru ac yn 2011 faterion eiddo deallusol i Lywodraeth Glymblaid y DU.  Yn 2013, cyd-ysgrifennodd Faniffesto ar gyfer yr Economi Ddigidol gyda Nesta.

Fel newyddiadurwr, bu’n Olygydd yr Independent a’r New Statesman; Dirprwy Olygydd y Financial Times ac yn Gyfarwyddwr BBC News.