Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Sian Ede
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Mae gan Sian Ede hanes hir o weithio ym myd y celfyddydau yn sefydlydd ac yn ariannwr, yn awdur ac yn siaradwr. Bu’n Gyfarwyddwr Cangen y DU o’r Gulbenkian Foundation tan 2012, ac fe’i hadnabyddir orau am y rhaglen arloesol Celf a Gwyddoniaeth, sy’n sefydlu cydweithrediadau blaenllaw rhwng gwyddonwyr ac ymarferwyr celfyddydau ledled y byd celf; bu galw rhyngwladol am ei llyfr Art and Science. Mae’n gynghorydd i’r Wellcome Trust a’r Gymdeithas Frenhinol, a rhoddodd ddarlith wobrwyol Wilkins-Bernal-Medawar ar Gelf a Gwyddoniaeth yn 2008. Cafodd Sian ei geni a’i haddysgu yng Nghaerfyrddin ac ar ôl gyrfa gynnar yn y theatr ac yn dysgu drama i’r chweched dosbarth, ac addysg bellach ac uwch yn Lloegr a Chymru, bu’n gweithio yn Swyddog Drama ar gyfer Arts Council England, gan arwain ar bolisi Addysg Drama. Yn Gulbenkian cefnogodd nifer o weithgareddau arbrofol mewn theatr a dawns, yn ogystal â chomisiynu The Turning World: stories from the London International Festival of Theatre, llyfr a oedd yn dathlu rhyngwladoliaeth ac amrywiaeth cynyddol theatr ym Mhrydain.

Sian ddechreuodd raglen grant Perfformiad Cyfranogol Gulbenkian ac aeth y wobr gyntaf yn 2011 i National Theatre Wales i ddatblygu a chynhyrchu ei fenter theatr unigryw newydd, Da Gabay, a oedd yn cael ei arwain gan gymuned Somali Caerdydd.