Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Mae National Theatre Wales wedi bod yn creu cynyrchiadau Saesneg eu hiaith mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers Mawrth 2010.

Rydym yn gweithio o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond rydym yn gweithio dros y wlad i gyd, a thu hwnt, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i gwledd o dalent yn ysbrydoliaeth i ni.

Mae ein cynulleidfaoedd wedi ein dilyn ni a Michael Sheen fel disgyblion o gwmpas ei dref enedigol, Port Talbot, i wylio The Passion. Bu rhai yn partïa gyda Neon Neon (Gruff Rhys & Boom Bip) yng Nghaerdydd, gan ddysgu am stori anhygoel y cyhoeddwr o Eidalwr Giangiacomo Feltrinelli, yn Praxis Makes Perfect. Dringodd gannoedd is-fryniau’r Wyddfa i glywed cerddi gan fardd cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke a gweld y casgliadau defaid blynyddol yn uniongyrchol. Gwisgoedd eraill eu welis i brofi Mametz, a ysgrifennwyd gan y bardd Owen Sheers a’i lwyfannu ar dir fferm ger Brynbuga, gan gynnig golwg iasol ar fywyd a marwolaeth mewn ffos yn yr Ail Ryfel Byd. A daeth rhai i ymuno â ni ar-lein yn eu pyjamas ar gyfer The Radicalisation of Bradley Manning arobryn Tim Price, a dysgu am fachgen o Sir Benfro ddaeth yn un o ffigurau gwleidyddol mwyaf dylanwadol ac ymrannol y byd, wrth sgwrsio ag aelodau eraill y gynulleidfa ledled y byd.

Dyma rai yn unig o’r bron i 40 o gynyrchiadau yr ydym wedi’u llwyfannu ar drenau, caeau hyfforddi milwyr, traethau a mynyddoedd, mewn warysau, clybiau nos, pebyll, neuaddau pentref, ysgolion, awyrendai a llyfrgelloedd, ar draws trefi fel Abermaw, Talacharn ac Aberystwyth, ac mewn dinasoedd o Abertawe i Tokyo.

Rydym yn gweithio nid yn unig gydag artistiaid, awduron, cerddorion, dawnswyr, perfformwyr a chwmnïau byd-enwog, ond hefyd gyda chorau, beirdd, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, bugeiliaid, grwpiau drama amatur – ac, wrth galon ein holl waith, gyda chymunedau.

Un elfen yn unig yw’r cynyrchiadau yr ydym yn eu gwneud. Sgroliwch i lawr i ddarllen rhagor am ein gwaith a sut y gallech gymryd rhan - fel artist, awdur, aelod angerddol o’ch cymuned eich hun, rhan o’n tîm neu fel aelod o’r gynulleidfa....