Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

 

Castio

Nid yw galwadau castio i actorion yn cael eu gosod ar y dudalen hon, ond maent ar gael yn y Grŵp Actorion ar ein Cymuned ar-lein.

Er mwyn cael y newyddion diweddaraf am brosiectau a chyfleoedd cyfredol, ymunwch â Chymuned National Theatre Wales.

 

Cynhyrchu

Er mwyn cael y newyddion diweddaraf am brosiectau a chyfleoedd cyfredol, ymunwch â Chymuned National Theatre Wales.Cyfleoedd 

Cynorthwyydd Cynhyrchu 

 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynhyrchu i ymuno â’r Adran Gynhyrchu yr haf hwn wrth i ni agosau at amser prysur a chyffrous i’r cwmni. Byddai’r ymgeisydd delfrydol yn rhywun ag ystod eang o sgiliau Rheoli Prosiect a Rheoli Llwyfan a allai ategu gwaith tîm a gweddu’n dda iddo, ond a allai weithio’n annibynnol hefyd. Byddai’r Cynorthwyydd Cynhyrchu hefyd yn gweithio’n agos â’r Cydlynydd Cynhyrchu wrth iddynt gefnogi nifer o gynyrchiadau a phrosiectau ar yr un pryd.

 

Cyflog: £21,000 pro rata

Dyddiad Cau: 4 Ebrill 

Dyddiad Cyfweld: 18 Ebrill

 

The Agency (NTW) – Prif Hwylusydd (Llawrydd)

 

Gan gydweithio'n agos â Chydlynydd Prosiect The Agency, bydd y Prif Hwylusydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno prosiect The Agency yng Nghaerdydd - prosiect cydweithredol wedi’i anelu at ymgysylltu a grymuso pobl ifanc yng Nghaerdydd i gynllunio, strwythuro a chyflwyno eu prosiectau eu hunain.  Gan ddefnyddio methodoleg a ddatblygwyd ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc sy'n byw mewn tlodi ym Mrasil, mae'r prosiect yn darparu cyfleoedd datblygu i bobl ifanc yn y DU, gan eu helpu i lansio mentrau cymdeithasol a phrosiectau uchelgeisiol sy'n effeithio'n gadarnhaol ar yr ardal leol.

 

Cyfanswm y Ffi £9,975

£175 y dydd ar gyfer y Gwersyll Hyfforddi 3 diwrnod

£300 yr wythnos x 28 wythnos

£175 y dydd am 6 diwrnod o Gynllunio a Gwerthuso

Oriau Rheolaidd: 13 awr yr wythnos (yn cynnwys cyflwyno, paratoi a gwerthuso)

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Derbynnir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

Dyddiad cau: 1pm, dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 9 Ebrill 2018, Caerdydd

 

The Agency (NTW) – Hwylusydd Cynorthwyol (Llawrydd)

 

Gan gydweithio'n agos â Chydlynydd Prosiect The Agency, bydd yr Hwylusydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi datblygu a chyflwyno prosiect The Agency yng Nghaerdydd - prosiect cydweithredol wedi’i anelu at ymgysylltu a grymuso pobl ifanc yng Nghaerdydd i gynllunio, strwythuro a chyflwyno eu prosiectau eu hunain.  Gan ddefnyddio methodoleg a ddatblygwyd ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc sy'n byw mewn tlodi ym Mrasil, mae'r prosiect yn darparu cyfleoedd datblygu i bobl ifanc yn y DU, gan eu helpu i lansio mentrau cymdeithasol a phrosiectau uchelgeisiol sy'n effeithio'n gadarnhaol ar yr ardal leol.

 

Cyfanswm y Ffi £5,680

£100 y dydd ar gyfer y Gwersyll Hyfforddi 3 diwrnod

£175 yr wythnos x 28 wythnos

£80 y dydd am 6 diwrnod o Gynllunio a Gwerthuso

Oriau Rheolaidd: 13 awr yr wythnos (yn cynnwys cyflwyno, paratoi a gwerthuso)

 

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Derbynnir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

Dyddiad cau: 1pm, dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 9 Ebrill 2018, Caerdydd