Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Mae gan National Theatre Wales agwedd ryngwladol ac mae’n cydweithredu ag amrywiaeth eang o artistiaid a chwmnïau ledled y byd. Rydym hefyd yn adlewyrchu’r llu o ddiwylliannau ac ieithoedd sydd yng Nghymru gyfoes.

Cyflwyniad cyflym i National Theatre Wales

Ni yw:

Theatr genedlaethol Saesneg ei hiaith Cymru, a theatr genedlaethol ieuengaf y DU

Nid ydym wedi’n lleoli mewn adeilad (rydym yn creu gwaith ar draws Cymru a thu hwnt...)

Rydym yn creu gwaith:

Sy’n arloesol yn ddigidol, yn cynnwys ffrydio byw a gemau, ochr yn ochr â chymuned ar-lein o fwy na 5,700 o aelodau

Gydag artistiaid a chwmnïau sy’n enwog yn rhyngwladol (e.e. Michael Sheen, Gruff Rhys, Frantic Assembly)

A bob amser gyda chymunedau - nid ar eu cyfer yn unig (yn enwedig drwy TEAM, ein rhwydwaith o 600 o unigolion sy’n angerddol dros y celfyddydau)

Mae enghreifftiau o’n Gwaith Rhyngwladol yn cynnwys:

Praxis Makes Perfect – cydweithrediad gyda Gruff Rhys/Neon Neon, stori wyllt am gomiwnyddiaeth a chynllwyn yn yr 20fed ganrif wedi’i lleoli mewn theatr-warws-gig, a wahoddwyd i ŵyl Foreign Affairs Berlin yng Nghlwb Nos Berghain.

The Opportunity of Efficiency - drama newydd sbon yn ymateb i’r argyfwng pŵer niwclear yn Siapan, a gomisiynwyd gan NTW gan y New National Theatre yn Tokyo, wedi’i hysgrifennu gan y dramodydd Cymreig Alan Harris a’i gyfarwyddo gan John E McGrath, gyda’i pherfformiad cyntaf ar ffurf cyfieithiad Siapanaeg yn Tokyo. Ochr yn ochr â’r cynhyrchiad, daeth NTW â’i raglen unigryw o drafodaethau a chyfnod preswyl i artistiaid i Siapan.

WalesLab – mae rhaglen datblygu artistiaid pwysig NTW wedi gweithio gydag artistiaid o Korea, Awstralia, Siapan ac Ewrop, gan gefnogi eu gwaith yn nhirlun Cymru a’u cyflwyno i bartneriaethau cydweithio newydd.

Outdoors and Branches: The Nature of Crisis - NTW oedd y cwmni cyntaf yn y DU i gomisiynu gwaith newydd gan ddau o brif gwmnïau Berlin - Rimini Protokoll a Constanza Macras/DorkyPark. Creodd y ddau gwmni ddarnau newydd sbon yng Nghymru, cyn mynd ymlaen i’w datblygu mewn lleoliadau rhyngwladol eraill.

Rydym yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i ymestyn ein cyrhaeddiad rhyngwladol yn yr holl feysydd hyn – teithio ein gwaith, ymgymryd â chomisiynau newydd, datblygu artistiaid a chomisiynu cwmnïau rhyngwladol.

Rydym hefyd yn teithio ar draws y byd, gan rannu modelau gyda chwmnïau ac asiantaethau eraill sydd â diddordeb, fel ni, mewn theatr sy’n gweithio mewn ffyrdd newydd gydag artistiaid, lleoedd a phobl.

Os oes gennych ddiddordeb yn NTW a’i waith, byddem yn mwynhau clywed gennych. Cysylltwch â:

>Lisa Maguire, Cynhyrchydd Gweithredol
+44 (0)29 2035 3072
+44 (0) 78 5547 0697
lisamaguire@nationaltheatrewales.org