Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Catrin Rogers ydw i
Fi yw'r Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus

Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus National Theatre Wales ydw i.

Ces i fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, ond dechreuais fy ngyrfa fel newyddiadurwr yn Llundain, yr Alban a ledled Cymru, gan ysgrfiennu adolygiadau llyfrau a theatr, erthyglau gwleidyddol, beirniadaeth bwytai a newyddion lleol, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yna gwnes i droi i ochr dywyll PR, gan weithio i ddechrau ar gyfer sefydliadau yn Llundain a Chaeredin cyn dod adre i helpu i lansio National Theatre Wales ym mis Tachwedd 2009.