Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo Fiona Curtis ydw i
Fy yw'r Cydlynydd Cynhyrchu

Helo, Fiona ydw i, y Cydlynydd Cynhyrchu.

Neidiais i mewn i fyd Cynhyrchu a Rheoli Llwyfan yn 2009 ar ôl cwblhau Prentisiaeth yn ‘Rhaglen Egin Artistiaid’ Hope Street Ltd yn Lerpwl. Pan oeddwn i yno cefais gyfle i reoli sawl cynhyrchiad safle-benodol, mewn lleoliadau o draethau i amgueddfeydd.

Mae fy mrwdfrydedd dros greu a gwneud theatr mewn gofodau anarferol a heriol wedi parhau yn ystod fy mlynyddoedd fel Rheolwr Llwyfan Cwmni. Rwy’ wedi teithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol felly rwy’n teimlo bod gen i ddealltwriaeth eang o’r hyn sydd ei angen i lwyfannau cynyrchiadau yn effeithiol.

Rwy’ wrth fy modd i ymuno ag Adran Gynhyrchu NTW ar ôl gweithio ar gynifer o gynyrchiadau a Chynulliadau dros y blynyddoedd, ers ‘Shelf Life’ NTW02 yn 2010.