Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi di Hannah John
fi di'r Cydlynydd Cwmni

Helo Hannah dwi sef Cydlynydd Cwmni, National Theatre Wales.

Nes i raddio o Coleg y Drindod, Caerfyrddin yn 2006 ar ol astudio Theatr, Cerdd ar Cyfryngau.

Ar ol graddio symudais i Gaerdydd lle bues am gyfnod o 6 mlynedd yn gweithio amryw rol yn Canolfan Mileniwm Cymru. Yn dilyn hynny mi fues i’n gweitho yn Patronbase am flwyddyn. Dwi wedi bod yn gweithio yn National Theatre Wales ers Rhagfyr 2013 a dwi’n falch iawn o fod yn rhan or tim.

Yn fy amser rhydd dwi’n canu mewn dau gor, Cor CF1 a Chor Godre’r Garth sydd wedi rhoi y cyfle i fi berfformio mewn cyngerddau a chystadleuthau yma yn Nghymru ond hefyd ar draws Prydain a thramor.