Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Jenny McCarthy ydw i
Fi yw'r Cydlynydd Cyllid

Helo, Jenny ydw i a fi yw Cydlynydd Cyllid National Theatre Wales. Mae fy nhaith i National Theatre Wales wedi cynnwys gweithio mewn gwyliau cerdd anhygoel a bywiog, a theithio ar draws y byd o Ewrop i Asia, ac America i Affrica.
 
Chwe mlynedd yn ôl penderfynais newid fy welintons â’m bikini am gyfrifiannell a Microsoft Excel, a dechrau ar yrfa yn y sector ariannol. 
 
Yn National Theatre Wales rwy’n gyfrifol am bob peth sy’n ymwneud â chyllid, ond nid rhifau a thaenlenni yn unig sy’n llenwi fy nydd. Rydym oll yn cael ein hannog i fod yn rhan o bob cynhyrchiad ac ehangu ein gwybodaeth am y theatr yn gyffredinol. Mae’n amgylchedd gwaith hwyliog, cyffrous a gyda chynifer o bobl wahanol a chymaint o brosiectau blaengar, mae’n swydd ddelfrydol go iawn. 
 
Y tu allan i’r gwaith rwy’n hoffi; anifeiliaid, yn enwedig pandas, hufen iâ a chysgu’n hwyr ar ddydd Sadwrn.
 
Dilynwch fi ar @jenny_ntw