Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Kully Thiarai ydw i
Fy yw’r Cyfarwyddwr Artistig

Mae Kully wedi gweithio yn y celfyddydau perfformio am nifer o flynyddoedd fel gwneuthurwr Theatr, Cyfarwyddwr Artistig ac Ymgynghorydd yn y Celfyddydau. Roedd ei gyrfa gynnar yn bennaf mewn ysgrifennu newydd gyda chwmnïau teithiol cenedlaethol Red Ladder Theatre Company a Major Road, y ddau wedi’u lleoli yn Swydd Efrog.

Ers hynny mae wedi arwain nifer o sefydliadau a chwmnïau, gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr Artistig Contact Theatre, Manceinion, Theatr Haymarket Caerlŷr, Theatre Writing Partnership a Red Ladder Theatre Company; gan gomisiynu, cynhyrchu a chyfarwyddo gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae hi wedi creu amrywiaeth eang o waith sy'n cwmpasu  cymunedau, diwylliannau ac arddulliau perfformio; wedi cyfarwyddo gweithiau epig ar raddfa fawr, dramâu newydd ac wedi creu gwaith mewn mannau ar wahân i theatrau.

Cyn ymuno â National Theatre Wales ym mis Mai 2016 hi oedd Cyfarwyddwr sefydlol Cast - lleoliad perfformio newydd £22 miliwn sy’n ystafell fyw ddiwylliannol ar gyfer y dref; lle i berfformio, cyfranogi a chythruddo.

Mae Kully yn Gymrawd Theatr Clore; yn Gymrawd y Gymdeithas Celf Brenhinol ac yn Ymddiriedolwr Gŵyl Ryngwladol Manceinion.