Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Lisa Maguire ydw i
Fy yw'r Cynhyrchydd Gweithredol

Ymunais â’r cwmni ym mis Mai 2013, o Frantic Assembly lle yr oeddwn yn Gynhyrchydd Gweithredol am saith mlynedd. Yn Frantic Assembly helpais greu cyfres o gynyrchiadau arobryn a wyliwyd gan dros 175,000 o bobl yn y DU ac yn rhyngwladol. Buom yn cydweithio â National Theatre Wales ar Little Dogs yn Abertawe yn ystod Bl2.

Rydw i eisoes wedi gweithio yn theatrau’r Young Vic a’r Lyric. Mae fy ngwaith fel cynhyrchydd annibynnol yn cynnwys prosiectau gyda Gŵyl Ryngwladol Manceinion, The Work Theatre Collective a gyda theatr ymylol Llundain.

Mae gen i radd mewn Drama a Chelfyddydau Theatr o Goleg Goldsmiths, Prifysgol Llundain.