Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Michelle Carwardine-Palmer ydw i
Fy yw'r Rheolwr-Gyfarwyddwr

Ymunais â'r sefydliad ym mis Awst 2012 pan oedd y cwmni yn ei anterth yn cynhyrchu tri chynhyrchiad ar gyfer Gŵyl Llundain 2012 (Olympiad Diwylliannol), a fy  sioe NTW gyntaf oedd yr anhygoel Coriolan/us.  Wedi dod o rôl cyd brif weithredwr fel Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer y theatr cynhyrchu ranbarthol, Salisbury Playhouse, fe wnaeth NTW ddangos i mi o'r cychwyn cyntaf sut y gall cwmni herio "beth yw theatr a beth y gall theatr fod" - ac rwyf wedi mwynhau'r daith erioed ers hynny.

Graddiais o'r Drindod Dewi Sant gyda BA (Anrh) mewn Theatr a Saesneg a hyfforddi fel Arweinydd Mynydd ym Mhlas y Brenin, felly roedd gen i werthfawrogiad da o dirwedd Cymru, ond ni wnaeth unrhyw beth fy mharatoi ar gyfer dyfnder yr ymgysylltiad a'r ddealltwriaeth o'r wlad rydym yn gweithio ynddi y mae NTW wedi ei rhoi i mi.  Mae cyflwyno gwaith mewn coedwigoedd, ar fynyddoedd, mewn clybiau Llafur, yn ein dinasoedd a'n trefi, gyda phob peth wedi'i wreiddio'n ddwfn yn y cymunedau y mae'n ymwneud â hi wedi bod yn ysbrydoliaeth.

Mae rhan fawr o fy rôl yn NTW yn canolbwyntio ar yr allanol, gan gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol a'r DU y mae'r cwmni yn cael effaith arno, ac y gall effeithio ar y cwmni.  Rwy'n sicrhau bod y cwmni yn gweithredu'n effeithiol ac yn cydymffurfio drwy weithredu polisïau, strategaethau ac yn adrodd i arianwyr.  Rwyf hefyd yn gwneud cacennau go dda, sy'n hanfodol i lesiant staff - mae ein sesiynau rhannu cinio misol yn uchafbwynt i mi.