Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Naomi Chiffi ydw i
Fy yw Cynorthwydd TEAM Addysg

Helo, Naomi ydw i. Rwy’n dod yn wreiddiol o orllewin Cymru ond symudais i Gaerdydd lle astudiais Lenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth.  Ar ôl graddio, penderfynais aros yng Nghaerdydd ac aeth un mlynedd ar ddeg heibio tan i mi adael.

Yn ystod yr amser hwnnw gweithiais i'r Groes Goch Brydeinig, cwblheais TAR mewn Saesneg a Drama, priodi, a dysgu yn Tanzania, teithio (cryn dipyn), cwblhau gradd Meistr mewn Sgriptio,  gweithio am bum mlynedd fel athrawes Saesneg a Cherddoriaeth yn y Barri, cyd-ysgrifennu sioe gerdd a berfformiwyd yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter ac yn Austin, Texas a chael dau o blant! Yr wyf yn awr wedi dychwelyd i orllewin Cymru lle yr wyf yr athro Saesneg arweiniol mewn Ysgol Uwchradd annibynnol yn ogystal ag yn wneuthurwr theatr gymunedol ac yn fam falch i dri o blant.

Ymunais â National Theatre Wales drwy fy nghysylltiad â TEAM ac rwy'n caru byd NTW a'r cyfan sydd ganddo i'w gynnig. Y tu allan i'r gwaith, gallwch ddod o hyd i mi ar y traeth gyda llyfr.