Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo Rhian Lewis ydw i
Fy yw Cydlyndd Cyfarthrebu

Gyda’m dawn naturiol i fod yn orddramatig, hyfforddais yn wreiddiol fel dawnswraig Gyfoes, gan raddio o Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Llundain) yn 2011.

Fodd bynnag, fel rhywun sy’n dioddef yn wael o Hiraeth, des yn ôl gartref i Gymru a gyrfa yn y cyfryngau. Wedi astudio am radd ôl-raddedig mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy’ wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda National Youth Arts Wales a gyda Theatr Sherman fel ei Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol.

Y tu allan i’r gwaith, rwy’n treulio fy amser yn prynu ffrogiau, coginio/bwyta, mynd â’m ci Cadi am dro a bod yng nghwmni fy nheulu.

Rwy’n edrych ymlaen at weithio ar draws Cymru gyda NTW, a gweld mwy o’r wlad brydferth yr wyf yn byw ynddi tra’n gweithio ar brosiectau newydd cyffrous.

Dilynwch fi @rhi_ntw