Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Simon Coates ydw i
Fy yw'r Pennaeth Datblygu Creadigol

Graddiais o Goleg Celfyddydau Dartington mewn Theatr Gyfoes ac Arferion Coreograffaidd ac ers hynny bûm yn gweithio fel perfformiwr/dyfeisiwr, cynhyrchydd a hwylusydd. Rwy’ bellach yn Gysylltydd Creadigol gyda National Theatre Wales.

Yn fwyaf diweddar bûm yn gweithio fel Cynhyrchydd Cyswllt yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yma yng Nghaerdydd, lle roeddwn yn rhan o raglennu, cynhyrchu a chyd-gynhyrchu gweithgareddau’r cwmni, yn cynnwys cynhyrchiad teithiol cyntaf y Ganolfan sef Ma’ Bili’n Bwrw’r Bronco. Roeddwn yn rhan o dîm rhaglennu’r Ganolfan yn cynhyrchu tymhorau gwanwyn a hydref Stiwdio Weston a Gŵyl Syrcas, Cabare a Chelfyddydau Stryd sy’n cael ei chynnal bob Gorffennaf.
Roeddwn yn gynhyrchydd ar y Prosiect Deor, prosiect datblygu artistiaid y Ganolfan sy’n gweithio gydag artistiaid unigol a chwmnïau yng Nghymru i greu gwaith newydd mewn cydweithrediad â’r Ganolfan. Yn ystod y tair blynedd yr oeddwn yn rhedeg y prosiect cefais y pleser o weithio gyda dros 150 o artistiaid talentog, ar brosiectau gwahanol iawn. Rwy’n hoff o rannu’r daith artistig gyda phob artist, a chael deialog greadigol gan ddysgu’n barhaus gan ein gilydd.
Rydw i wedi bod yn rhan o theatr a pherfformio ers yn ifanc ac rwy’ wedi cwrdd â llawer o bobl hael a llawn anogaeth. O ganlyniad rwy’ wedi dod yn angerddol iawn dros brosiectau cymunedol ac yn dymuno rhannu’r pethau yr wyf wedi’u dysgu gydag unrhyw un sy’n fodlon gwrando. Rwy’n edrych yn barhaus am ffyrdd newydd i gynnwys pobl yn y gwaith yr wyf yn ei wneud.
Cyn fy nghyfnod yng Nghymru, roeddwn yn Gyfarwyddydd Cynorthwyol yn Arc Theatre, tŷ derbyn gwledig yng ngorllewin Swydd Wiltshire.