Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, Stephen Grant ydw i
Fy yw'r Pennaeth Cyllid

Helo ‘na. Steve Grant ydw i ac rwy’n Bennaeth Cyllid yn National Theatre Wales. Rwy’n gyfrifydd cymwys (CPFA), gyda gradd anrhydedd BSc (Econ) mewn Cyfrifeg o Brifysgol Caerdydd ac rwyf wedi bod gyda National Theatre Wales ers dechrau 2011.

Wedi fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, rwy’n rheolwr ariannol profiadol gyda hanes profedig o gyflawni gwelliannau mewn perfformiad ac arwain cyflwyno prosiectau cyfrifeg technegol sylweddol, a datblygu polisïau ariannol, rhwydweithiau proffesiynol a hyfforddiant. Fel un o aelodau sefydlu Panel Cyfrifeg Llywodraeth Leol Cymru CIPFA, rwyf hefyd wedi datblygu safonau cyfrifeg.

Cyn ymuno ag NTW, treuliais y rhan fwyaf o’m gyrfa flaenorol mewn llywodraeth leol, yn fwyaf diweddar fel prif gyfrifydd am 7 mlynedd. Yn ofidus braidd, o’r tri awdurdod ropeddwn yn gweithio ar eu cyfer, dim ond un sy’n dal i fodoli!

Ar ôl gyrfa mewn llywodraeth leol, roedd ymuno ag NTW yn naid ddiwylliannol, ond yn brofiad rwyf wedi mwynhau’n fawr. Mae bod yn rhan o sefydliad hyblyg sy’n rhoi rhwydd hynt i unigolion arloesi a datblygu, ar y cyd â’r cwmni, i ateb yr heriau cyffrous a oedd yn ei wynebu yn nyddiau cynnar ei fodolaeth, wedi bod yn bleser mawr. Felly hefyd gweithio gyda phobl dalentog greadigol llawn ysbrydoliaeth.