Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Richard Lynch
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Mae Richard wedi bod yn actor proffesiynol ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Mae’r cwmnïau y mae’n arbennig o falch o gael cysylltiad â hwy yn cynnwys Lurking Truth, Moving Being, Brith Gof ac Y Cwmni. Mae’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth. Yn ddiweddar chwaraeodd y brif ran yn Coriolan/us NTW.

Mae Richard yn byw yn Aberhonddu gyda’i bartner Louise a’i ddwy ferch Esme a Bethany.