Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
6 - 21 Tachwedd 2014
Lleoliadau cudd rhwng Bryste a Chasnewydd ac Ar-lein

Bordergame

National Theatre Wales & The Space

Dyfeisiwyd gan John Norton a Matthew Wright
Cyfarwyddwyd gan John Norton
Dylunio digidol gan Matthew Wright

Mae Gweriniaeth Annibynnol Cymru yn wladwriaeth annibynnol sy’n gweithredu ar system ymfudo seiliedig ar bwyntiau. Mae ei ffiniau wedi bod o dan bwysau cynyddol yn ddiweddar - mae ei systemau iechyd ac addysg yn parhau i fod am ddim, ac mae digon o waith i weithwyr medrus. Mae achosion diweddar o TB yn Nheyrnas Unedig Frenhinol Prydain a Gogledd Iwerddon Newydd (neu NewK) wedi golygu bod y sefyllfa’n argyfyngus.

Nid yw bywyd yn ddiogel bellach yn NewK, a Bryste yw’r canolbwynt ymfudo anghyfreithlon a’r porth i ddiogelwch a ffyniant yng Ngweriniaeth Annibynnol Cymru

Mae Bordergame yn cynnig hafan ddiogel i’w chwaraewyr, yn bell o beryglon eu hen fywydau. Y cwbl mae’n rhaid iddyn nhw ei wneud yw teithio o Fryste i Gasnewydd, heb danio amheuon Asiantaeth Ffiniau Gweriniaeth Annibynnol Cymru (BAARC) a’i byddin o wirfoddolwyr ar-lein, y Dinasyddion Gweithgar.

Ydych chi’n gêm?

ESCAPE MIGRATION SERVICES - Cliciwch Yma


Yn gynharach eleni, enillodd Bordergame y Space Prize gyntaf - gwobr theatr ddigidol £20,000 newydd fydd yn cael ei rhoi bob dwy flynedd wedi’i chyflwyno gan The Space a BBC Writersroom i annog theatrau ar draws y DU i greu profiad theatrig unigryw fydd yn cael ei ddangos ar wefan The Space.

Trêlar

Chwaraewyr Ar-lein

Bydd chwaraewyr Bordergame ar-lein yn cofrestru ar gyfer Rhaglen Dinasyddion Gweithgar Asiantaeth Ffiniau Gweriniaeth Annibynnol Cymru (BAARC). Rôl Dinesydd Gweithgar yw helpu i ddiogelu’r wlad drwy fonitro’r ffiniau rhwng NewK a’r Weriniaeth Annibynnol, gan gadw llygad am ymfudwyr anghyfreithlon a bygythiadau eraill. Y bobl o dan oruchwyliaeth ar hyn o bryd yw’r gynulleidfa fyw ar y ddaear.

Ar ôl cofrestru, bydd Dinasyddion Gweithgar yn defnyddio gwefan swyddogol y llywodraeth sy’n ymdrin â materion Gorfodi Ymfudo i fonitro’r ffin.

Gallwch gofrestru i fod yn Ddinesydd Gweithgar nawr
 
 

Tîm Creadigol

 

Dyfeisiwyd gan John Norton a Matthew Wright

Cyfarwyddwyd gan John Norton

Dylunio digidol gan Matthew Wright

Dylunydd Jean Chan

Cynhyrchydd Cysylltiol Alison John

Technolegydd Creadigol Tom Martin

Cast

ANWEN CARLISLE
DAFYDD EMYR
ALI GOOLYAD
RUPERT HOLLIDAY EVANS
BEVIN MAGAMA
SULE RIMI
DEASRAJ ‘JUGGI’ SINGH
THAER AL-SHAYEI
FISSHA TEKLOM

a bold, deliberately ambiguous, unsettling piece that… deliberately blurs the boundaries between play and reality, distance and proximity and reminds you that you are indeed fortunate enough to be play-acting

★★★★

immersive, interactive and extraordinarily intricate

the surprise at the final destination is quietly moving – and not a little humbling

An inventive and thought-provoking piece

★★★★

an exciting and innovative adventure