Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Buddsoddi mewn Syniadau Newydd

Mae pob cam yn y broses greadigol yn bwysig, o'r eiliad pan ddaw'r syniad, hyd at y llen olaf yn disgyn, ac rydym angen eich help i barhau i greu cynyrchiadau anhygoel mewn lleoliadau anghyffredin. Rydym yn gwthio ffiniau theatr i greu cynyrchiadau arloesol a phryfoclyd mewn mannau annisgwyl. Gan ymgysylltu â'r genedl a thu hwnt, rydym yn ceisio straeon newydd ac yn herio yr hyn yw theatr a beth allai hi fod.

Bydd unrhyw rodd a wnewch yn ein galluogi i ddod â'r syniadau hyn yn fyw. Byddwch yn ein galluogi i weithio gyda mwy o gymunedau, creu mwy o gyfleoedd i ddysgu a datblygu, ac yn ein helpu i droi ein syniadau mawr i mewn i gynyrchiadau i chi eu mwynhau ar draws Cymru a thu hwnt.

Cyfrannwch nawr, a buddsoddwch mewn syniadau newydd gyda ni. 

Cefnogwch y daith greadigol

Dyma rai ffyrdd y gallai eich rhodd ein helpu i archwilio syniadau newydd

£5
£5
Rhannu Syniadau
Cyfarfod coffi i rannu syniadau
£12
£12
Gwneud cysylltiadau
Costau teithio i gwrdd â chydweithwyr
£23
£23
Datblygu prosiectau
Proses recordio a rhannu ar gyfer mewnbwn ac adborth artistig
£57
£57
Profi cysyniadau
Rhentu gofod gweithdy i arbrofi gyda syniadau
£100
£100
Trafod posibiliadau
Ymweliad creadigol i feithrin perthynas artistig
£500
£500
Creu cymeriadau
Contractio actorion i archwilio'r posibiliadau
£1k
£1k
Llunio straeon
Egin gomisiwn i ddechrau ysgrifennu sgript

Beth mae eich cefnogaeth yn ei olygu i ni

Fel elusen gofrestredig, mae angen i ni godi'r arian i greu mwy o gyfleoedd i syniadau newydd ffynnu a thyfu.

Gallai unrhyw swm a roddwch fynd tuag at ran o'r broses - boed yn £5 ar gyfer cyfarfod coffi i sgriptiwr gynnig syniad, neu £7500 am gomisiwn llawn, mae pob cam creadigol yn rhan hanfodol o'r hyn a wnawn.

Cewch glywed rhagor am y syniadau y mae eich rhoddion yn eu gwireddu yng nghyhoeddiad tymor Kully yn ystod gwanwyn 2017. Dilynwch y daith yn #NTWNewIdeas

Buddsoddi mewn Syniadau Newydd

I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax in the current tax year than the amount of Gift Aid claimed on all my donations it is my responsibility to pay any difference.

Parhewch â’r sgwrs 

Am sgwrs bellach am sut y gallech gefnogi National Theatre Wales cysylltwch â Michelle Carwardine-Palmer (Rheolwr Gyfarwyddwr) ar 029 2035 3070 neu e-bostiwch development@nationaltheatrewales.org

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan gyda National Theatre Wales, ewch i nationaltheatrewales.org/team am ragor o wybodaeth

Trwy roi i NTW rydych nid yn unig yn cefnogi eich theatr genedlaethol; rydych yn ymuno â ni wrth gefnogi artistiaid ar draws y wlad i ddatblygu eu syniadau a chreu gwaith newydd.

Bydd eich rhoddion yn ein helpu i weithio gyda mwy fyth o artistiaid a dod â’u syniadau yn fyw. Rydym wedi gofyn i ddetholiad o rai o’r artistiaid yr ydym wedi gweithio â hwy i ddweud wrthym beth mae’r gefnogaeth hon yn ei golygu iddyn nhw a sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth.