Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Mae NTW wedi chwarae rhan hollbwysig yn fy natblygiad fel Artist

O’r diwrnod hyfforddiant TEAM cyntaf i mi gofrestru ar ei gyfer yn gynnar yn 2014 hyd at heddiw, mae NTW wedi chwarae rhan hollbwysig yn fy natblygiad fel Artist. Des i ffwrdd o’r digwyddiad cyntaf hwnnw wedi fy nghalonogi’n llwyr gan y profiad. Roeddwn yn teimlo ei fod yn gwmni oedd â gwir ddiddordeb yn yr hyn yr oedd pobl yn ei wneud. Cafodd hyn ei brofi wrth iddynt ddarparu’r hyfforddiant am ddim a thalu costau cludiant - gweithred hynod bwysig i Artist tlawd!

Newidiwyd fy ymarfer yn llwyr yn ddiweddarach y flwyddyn honno wrth i mi fynd ar wersyll haf Waleslab. Cyrhaeddais fel Actor/Cerddor bob dydd, a gadael pythefnos yn ddiweddarach gyda ffocws cwbl newydd ar Gelfyddyd Sain a Pherfformio. Yn hollbwysig, nid oedd y gwersyll haf yn bythefnos gyda NTW ac yna “yn ôl i’r byd go iawn”. Y gefnogaeth ddilynol barhaus a wnaeth y gwahaniaeth wrth i mi gychwyn ar gyfres o brosiectau artistig newydd sbon. Dyma yw’r sefyllfa o hyd, tair blynedd yn ddiweddarach. Mae Waleslab wedi rhoi sawl cyfle i mi ddatblygu a dangos fy ngwaith yng Nghymru, Llundain a Tsieina. Mae TEAM wedi cynnig profiadau parhaus gwerthfawr i mi, gan weithio ar brosiectau sydd wedi atgyfnerthu fy syniadau newydd a hefyd wedi fy ngwthio i a’m sgiliau i archwilio tir newydd. Mae NTW hefyd wedi fy helpu i ehangu fy rhwydwaith o gydweithwyr, gan fy nghyflwyno i artistiaid eraill â syniadau a dulliau newydd a chyffrous. Rwyf wedi bod ar dipyn o antur yn ystod y tair blynedd diwethaf gyda NTW, mae fy hyder wedi cynyddu fel artist ac fel person, ac rwyf wedi gweithio ar brosiectau gwych gyda phobl arbennig. Rwy’n gobeithio y gall llawer mwy o bobl gael y profiad hwn yn y dyfodol.

Nodais ar y dechrau fod yr hyfforddiant TEAM cyntaf yna yn rhad ac am ddim. Oni bai am hynny, ni fyddwn wedi gallu bod yn bresennol ac efallai na fyddwn wedi cael yr holl brofiad y mae’r tair blynedd diwethaf wedi’i roi i mi. 

Ben Tinniswood - Artist, Gwneuthurwr Theatr, Cerddor, Artist Sain

 

Photo: Warren Orchard - Experimentica 2015