Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

NAWDD CORFFORAETHOL

Yr hyn y gallwn ni ei gynnig i chi fel partner yw:

  • Sylw yn genedlaethol, ar draws y DU ac yn rhyngwladol.
  • Cyfleoedd i staff gymryd rhan ac ymgysylltu â gwneuthurwyr theatr o’r radd flaenaf.
  • Buddion o ran tocynnau a lletygarwch.
  • Cydnabyddiaeth mewn print, ar-lein ac mewn cyhoeddiadau.


Rydym yn deall bod pob cwmni yn wahanol, ac rydym yn awyddus i feithrin partneriaethau da sy’n llawn ymgysylltiad, yn agored ac yn ysbrydoli’r ddwy ochr.

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd partneriaeth, neu i drefnu cyfarfod cysylltwch â’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Michelle Carwardine-Palmer ar 029 2035 3070