Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Rhoddion Cymunrodd

Eich cymynrodd yw un o'r penderfyniadau pwysicaf a wnewch, ac efallai mai dyma'r rhodd fwyaf gwerthfawr y byddwch yn ei rhoi. Ar ôl darparu ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu, efallai y byddwch yn penderfynu rhoi i elusen y mae ei gwaith yn bwysig i chi. 

Beth am gael effaith ar genedlaethau'r dyfodol drwy adael rhodd i National Theatre Wales? Gall rhodd helpu i wneud ein mudiad yn fwy cynaliadwy a'n galluogi i barhau i greu theatr ryfeddol mewn mannau hynod am flynyddoedd i ddod. Yn NTW gallwn fod yn siwr o droi eich cymynrodd yn rhywbeth creadigol, boed yn gynhyrchiad, cyfnod preswyl i artist neu raglen allgymorth. 

Gall rhoi hyd yn oed swm bach wneud gwahaniaeth parhaol i National Theatre Wales, a gall leihau'n sylweddol faint o dreth etifeddiaeth sy'n ddyledus ar eich ystâd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu siaradwch â'ch ymgynghorydd ariannol.

Os ydych yn ystyried, neu eisoes wedi penderfynu gadael rhodd i National Theatre Wales, mae croeso i chi gysylltu â ni, byddem yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych, ond rydym yn cynghori eich bod yn siarad â gweithiwr proffesiynol cyfreithiol ynglŷn â'ch ewyllys.

Gall rhoddion hefyd gael eu gwneud i anrhydeddu anwyliaid oedd yn hoff o National Theatre Wales ac yn mwynhau ein gwaith. Os hoffech chi gynnal casgliad ar gyfer National Theatre Wales, cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwch wneud hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i adael cymunrodd i National Theatre Wales, cysylltwch â Michelle Carwardine-Palmer, Rheolwr Gyfarwyddwr.