Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

RHOI UNIGOL

Rydym yn hynod werthfawrogol am unrhyw roddion y gallwch eu gwneud. Mae cefnogaeth gan unigolion yn ein helpu i barhau i greu mwy o gynyrchiadau i chi eu mwynhau.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gefnogi National Theatre Wales

  • Gallwch roi ar-lein i un o'n hymgyrchoedd trwy ein gwefan - ar hyn o bryd mae ein hymgyrch Buddsoddi mewn Syniadau Newydd yn codi arian i ni archwilio mwy o syniadau a chreu mwy o gynyrchiadau i chi ddod i'w mwynhau. Cliciwch yma i roi neu i ddarganfod mwy.
  • Gallwch ysgrifennu siec atom a'i bostio at National Theatre Wales, 30 Arcêd y Castell, Caerdydd, CF10 1BW.
  • Neu gallwch roi drwy ein tudalen Big Give

Er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein hymgyrchoedd a'n gweithgareddau codi arian, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a byddwn yn sicr o gyhoeddi pan fydd ymgyrchoedd newydd yn cael eu lansio.

Cofiwch fel elusen, gall National Theatre Wales hefyd hawlio cymorth rhodd ar unrhyw roddion gan drethdalwyr yn y DU. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, dim ond gadael i ni wybod, a byddwn yn adennill yr arian gan Gyllid a Thollau EM. Mae rhoddion i elusennau dan y cynllun Cymorth Rhodd yn cael eu cynyddu gan tua 25 ceiniog ar gyfer pob punt a roddwyd. I gael gwybod mwy am Gymorth Rhodd, cliciwch yma.