Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
17-18 Medi, 2016
Caerdydd

Roald Dahl's City of the Unexpected

Canolfan Mileniwm Cymru ac National Theatre Wales

Ym mis Medi 2016, mynychodd dros 120,000 o bobl y digwyddiad diwylliannol mwyaf erioed yng Nghymru, a gynhaliwyd i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl. Gyda dros 7,000 o bobl yn perfformio, gwneud a gwirfoddoli, roedd Roald Dahl’s City of the Unexpected yn ddathliad hollol syfrdanol o'r dyn, ei gymeriadau a'i storïau.

Daeth prifddinas Cymru - lle y cafodd Roald Dahl ei eni ar 13 Medi 1906 - yn fan lle cafodd realiti ei droi ar ei ben, a lle y gwnaeth deddfau ffiseg, rhesymeg a'r rhagweladwy ildio i hud, hwyl, dyfais a'r swreal, fel pe bai Dahl ei hun wrth y llyw.

Fe wnaeth cyfranogwyr ac aelodau'r gynulleidfa ymgolli eu hunain ym mhopeth o ddigwyddiadau ar raddfa fawr i berfformiadau bach agos atoch chi - gyda'r cwbl wedi'i gynnal ledled strydoedd a mannau cyhoeddus Caerdydd, mewn siopau ac arcedau, mewn adeiladau eiconig a pharciau.

I ddathlu ei ganmlwyddiant ac i ddiolch am yr etifeddiaeth a greodd, roedd Roald Dahl’s City of the Unexpected yn ddigwyddiad byd-eang oedd yn deilwng o awdur o'r radd flaenaf.

 


Uchafbwyntiau

Dydd Sadwrn 17 Medi

Ddydd Sadwrn 17 Medi, ffrwydrodd canol dinas Caerdydd yn fyd rhyfedd a rhyfeddol Roald Dahl, gyda dros 120,000 o bobl yn heidio i strydoedd y brifddinas.

Daeth gargoiliau carreg yn fyw, trodd Neuadd y Ddinas yn siocled, a phriododd buwch goch gota ddyn tân. Ymddangosodd ddau gant o ddawnswyr o unman, cerddodd llwynog ar wifren uchel a bu cloddwyr yn dawnsio ....

... canodd gôr o 800 Calon Lân, cerddodd 35 o aelodau'r Weinyddiaeth Rhagweladwy y  strydoedd, dawnsiodd swyddogion o Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân De Cymru  gyda ni ...

Heb anghofio ...

118 o gylchwyr hwla,
15 o sglefrolwyr,
8 o feicwyr byrddau gwledda,
12 o fandiau,
51 o berfformwyr syrcas,
17 o lwynogod gwych ...

ac

UN EIRINEN WLANOG ENFAWR!

Dydd Sul 18 Medi

Ddydd Sul 18 Medi, gwahoddwyd dilynwyr Dahl o bob oed i wisgo eu pyjamas, ymlacio mewn cadair, a dod â phicnic wrth i ni gofleidio rhyfeddod Roald Dahl mewn dathliad enfawr o fwyd, cerddoriaeth a stori.

Cafwyd darlleniadau o ddetholiadau o straeon Roald Dahl gan rai gwesteion arbennig iawn mewn mannau dirgel rhyfedd a rhyfeddol o gwmpas y brifddinas; o gladdgelloedd banciau, cestyll ac eglwysi, i ffermydd llyngyr a gerddi cudd.

Ac i ddod a'r penwythnos i ben, cafwyd twmpath torfol yn y Picnic Pyjamas Mawr ym Mharc Bute, ynghyd a phicnigau ffiaidd a brwydr gobenyddion!