Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

NTW Camps

Ar gyfer pwy y mae?

Mae NTW Camps ar gyfer pobl anturus, hael a chydweithredol. Mae ar gyfer artistiaid sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd gydag artistiaid eraill, yn aml o ddisgyblaethau eraill ee theatr, coreograffi, ysgrifennu, celfyddyd fyw, gosodiadau, dylunio a digidol

Beth ydyn nhw?

Mae NTW Camps yn gyfnodau preswyl dwys, wedi'u dylunio a'u curadu gan NTW sy'n dod â phobl amrywiol â gwahanol lefelau o brofiad ynghyd, o  ystod o gefndiroedd artistig a diwylliannol, gan gynnwys cyfranogwyr rhyngwladol.

Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle a'r rhyddid i archwilio syniadau ac arbrofi, gan ganolbwyntio ar greu syniadau newydd ar gyfer perfformio a chydweithredu annisgwyl.

Bob blwyddyn, bydd ffocws a lleoliad y cyfnod preswyl yn wahanol.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Bydd angen i chi aros ychydig am hwn. Yn y cyfamser, edrychwch ar y Gwersyll olaf a drefnwyd gennym. 'Artistists Playground’ yn Ne Korea