Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Comisiynu & Ymchwil a Datblygu

Ac nid dyna'r cyfan ...

Mae Datblygu Creadigol yn NTW hefyd yn cynnwys datblygu gwaith newydd trwy Gomisiynu ac Ymchwil a Datblygu tuag at ein rhaglen ein hunain.

Comisiynu
Mae NTW yn parhau i fod yn ymrwymedig i gomisiynu gwaith newydd. Bydd y cwmni'n parhau i weithio gydag awduron a’u cefnogi trwy ddarparu rhwydwaith o ddramatwrgiaid profiadol i'w helpu i ddatblygu eu gwaith ac ysgrifennu newydd yng Nghymru.

Os ydych chi'n awdur gyda sgript i'w rannu, edrychwch ar y dudalen Eich Gwaith ar ein gwefan i ddarganfod sut i'w rannu gyda ni.

Ymchwil a Datblygu:
Bydd y gefnogaeth hon yn cael ei darparu fesul achos i artistiaid y mae gan NTW ddiddordeb mewn gweithio gyda nhw yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar Ddatblygu Creadigol yn NTW, cysylltwch â:

Simon Coates
Pennaeth Datblygu Creadigol
+44 (0)29 2035 3070
+44 (0)75 4591 5185
simoncoates@nationaltheatrewales.org

Cefnogir y rhaglen Datblygu Creadigol gan

Sefydliad Esmee Fairbairn