Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Cyfnodau preswyl ar leoliad

Ar gyfer pwy maen nhw?

Artistiaid a chwmnïau newydd a rhai ar ganol eu gyrfa.

Beth ydyn nhw?

Mae Cyfnodau Preswyl ar Leoliad yn gyfleoedd unigryw i dreulio amser ymchwil a datblygu yn edrych ar syniadau newydd ar gyfer perfformio, sydd wedi'u gwreiddio mewn lleoliad neu gymuned. Mae hwn yn gyfle i greu eich cyfnod preswyl eich hun lle gallwch chi wthio'ch ymarfer artistig, tra'n archwilio'r nodweddion unigryw sy'n rhan o'r genedl.  

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan artistiaid sydd am archwilio syniadau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, Gorllewin Cymru neu sy'n dod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol megis BAME a'r unigolion hynny sydd ag anghenion ychwanegol.Cefnogir Cyfnodau Preswyl ar Leoliad gan:

 

Cefnogir Cyfnodau Preswyl ar Leoliad gan:
jerwoodcharitablefoundation.org

 

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)