Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Cynhyrchwyr newydd & Cyfarwyddwyr newydd

Cynhyrchwyr newydd

Ar gyfer pwy y mae?
Mae hwn yn gyfle i gynhyrchwyr sydd ag ychydig yn unig o brofiad proffesiynol i ddatblygu eu sgiliau cynhyrchu wrth weithio mewn rôl cynhyrchydd i gefnogi'r rhaglen Datblygu Creadigol

Sut mae’n gweithio?
Bydd dau Gynhyrchydd Newydd yn cael eu dewis bob blwyddyn i weithio ar ystod o brosiectau, gyda ffocws ar gefnogi gwaith newydd sy'n cael ei arwain gan broses. Bydd hyn yn cynnwys Cyfnodau Preswyl ar Leoliad a Labordai Datblygu Proffesiynol.

Bydd y Cynhyrchwyr Newydd yn cael eu cefnogi gan NTW i gynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u cysylltiadau, tra'n sefydlu cysylltiadau parhaol gyda chronfa ddeinamig o artistiaid annibynnol.

Bydd yr artistiaid y maent yn gweithio gyda nhw yn elwa trwy dderbyn cefnogaeth un-i-un, gan eu helpu i ystyried cyfleoedd pellach ar gyfer datblygu, cynhyrchu neu deithio eu gwaith, ynghyd â ffrydiau ariannu posibl. Bydd y gwaith hwn hefyd o fudd i'r sector ehangach sy'n cyfrannu at nifer y cynhyrchwyr sy'n gweithio yng Nghymru.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)​

 

Cefnogir rhaglen Cynhyrchwyr Newydd NTW gan:
Jerwood Charitable Foundation

 

Cyfarwyddwyr Newydd

Ar gyfer pwy y mae?
I'r rhai sydd ag ychydig neu ddim profiad o gyfarwyddo proffesiynol, ond sy’n awyddus i roi cynnig arni.

Sut mae’n gweithio?
Mae'r swydd Cyfarwyddwr Newydd yn gyfle i artistiaid sydd â diddordeb mewn gweithio'n agos gydag artistiaid/cyfarwyddwyr arweiniol mwy profiadol, gan ennill profiad agos o'u hymarfer a gwybodaeth am y prosesau creadigol sy'n sail i un o'n prif gynyrchiadau. Mae'r rôl hon yn elfen allweddol o dîm creadigol unrhyw gynhyrchiad gan NTW ac mae'n gofyn am bresenoldeb yn ystod ymarferion, yr wythnos gynhyrchu a pherfformiadau.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)