Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Huddles

Ar gyfer pwy y mae?

Artistiaid yng Nghymru

Beth ydyw?

Mae Huddles yn gyfle i artistiaid annibynnol yng Nghymru ddod ynghyd, gydag artistiaid o ymhellach i ffwrdd, gyda sefydliadau partner a chyda staff o NTW; ar gyfer cyfnewid cyfoedion i gyfoedion ac i gael cipolwg a gwybodaeth am y ffyrdd y mae eraill yn gwneud gwaith.

Bydd NTW yn rhedeg pedwar Huddle mewn partneriaeth â rhwydweithiau artistiaid allweddol neu sefydliadau celfyddydol ar gyfer artistiaid sy'n byw ac yn gweithio ledled Cymru.

Bydd pob un yn wahanol a gallant fod ar ffurf cyflwyniadau neu sgyrsiau, seminar, gweithdai ymarferol, cymorthfeydd syniadau ac ati.

Os ydych chi'n artist gyda syniadau am yr hyn yr hoffech i ni ganolbwyntio Huddle arno, cysylltwch â ni nawr.

Gwenfair Hawkins

Cynorthwyydd Datblygu Creadigol /Creative Development Assistant

gwenfairhawkins@nationaltheatrewales.org