Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Beth fydd yn digwydd yn y dyfodol

3. Beth fydd yn digwydd yn y dyfodol?

Os nad ydym yn cynnig cyfle i chi weithio gyda ni ar unwaith, efallai y byddwn yn gallu cynnig cyfle i chi yn y dyfodol. Gallai hyn ddigwydd mewn nifer o ffyrdd: 

• Os bydd prosiect yn codi sy’n ymddangos y byddai’n gweddu i’ch sgiliau a’ch diddordebau, byddwn yn gofyn i chi ddod i mewn am gyfarfod i drafod y peth ymhellach. 

• Mae ffocws a blaenoriaethau ein rhaglen yn cael eu datblygu o hyd; felly bydd gwahanol artistiaid yn briodol i’n gwaith ar wahanol adegau. Bydd newyddion am ddiddordebau a gweithgarwch presennol y cwmni yn cael ei roi ar wefan/rhwydwaith cymdeithasol NTW.