Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Beth sy’n digwydd nesaf

2. Beth sy’n digwydd nesaf?

Tair gwaith y flwyddyn, rydym yn ymgynnull panel o aelodau staff NTW, artistiaid yr ydym yn gweithio gyda hwy yn rheolaidd a chynrychiolwyr  TEAM, i ddarllen dros yr holl gyflwyniadau yr ydym yn eu derbyn. Rydym yn gofyn iddynt roi gwybod i ni am eu barn ar y gwaith. Ar y pwynt hwn gall un o’r canlynol ddigwydd –

  • Byddwn yn cysylltu i ddiolch i chi am gysylltu â ni ac am gyflwyno’r cwmni i’ch gwaith. Efallai y byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni am unrhyw gyfleoedd i weld eich gwaith yn fyw, er mwyn i ni ddod i’w weld a dysgu mwy amdano – edrychwch ar Adran 4: Ein gwahodd i weld eich gwaith.
     
  • Os yw’r panel yn teimlo y gallai’r syniadau fod o ddiddordeb i’r cwmni byddant yn cysylltu â chi ynghylch y cam nesaf – gallai hynny fod yn gyfarfod i ddysgu mwy amdanoch chi a’ch gwaith, egin gomisiwn neu ymchwil a datblygiad er enghraifft. Bydd trafodaethau yn ein cyfarfodydd panel yn gyfrinachol bob tro. Byddwn yn adolygu ac yn trafod eich gwaith cyn gynted ag y bo modd, a byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl atoch chi o fewn tri mis.

Yn anffodus ni fyddwn yn gallu anfon adborth manwl nac ‘adroddiad ar sgript’ i chi oherwydd nid yw’r adnoddau gennym yn y cwmni i reoli hynny, a byddai’n well gennym ddatblygu sgwrs gyda chi am waith newydd yn hytrach na rhywbeth sydd eisoes wedi cael ei ysgrifennu. 

Deadline
26 Mai 2017