Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Beth sy’n digwydd nesaf

2. Beth sy’n digwydd nesaf?

Bob chwe neu wyth wythnos, rydym yn dod at ein gilydd fel cwmni ac yn gwahodd artistiaid yr ydym yn gweithio'n gyson â nhw, a chynrychiolwyr TEAM, i ddarllen dros yr holl gyflwyniadau yr ydym yn eu derbyn. Rydym yn gofyn iddynt roi gwybod i ni am eu barn ar y gwaith. Ar y pwynt hwn gall un o’r canlynol ddigwydd –

  • Byddwn yn cysylltu i ddiolch i chi am gysylltu â ni ac am gyflwyno’r cwmni i’ch gwaith. Efallai y byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni am unrhyw gyfleoedd i weld eich gwaith yn fyw, er mwyn i ni ddod i’w weld a dysgu mwy amdano – edrychwch ar Adran 4: Ein gwahodd i weld eich gwaith.
     
  • Os yw’r panel yn teimlo y gallai’r syniadau fod o ddiddordeb i’r cwmni byddant yn cysylltu â chi ynghylch y cam nesaf – gallai hynny fod yn gyfarfod i ddysgu mwy amdanoch chi a’ch gwaith, egin gomisiwn neu ymchwil a datblygiad er enghraifft. Bydd trafodaethau yn y cyfarfodydd yma yn gyfrinachol bob tro. Byddwn yn adolygu ac yn trafod eich gwaith cyn gynted ag y bo modd, a byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl atoch chi o fewn pedwar mis.

Yn anffodus ni fyddwn yn gallu anfon adborth manwl nac ‘adroddiad ar sgript’ i chi oherwydd nid yw’r adnoddau gennym yn y cwmni i reoli hynny, a byddai’n well gennym ddatblygu sgwrs gyda chi am waith newydd yn hytrach na rhywbeth sydd eisoes wedi cael ei ysgrifennu.