Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

 • A
 • A
 • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Crynodeb

Dyma’r crynodeb:

 • Ymunwch â’n cymuned ar-lein
   
 • Dywedwch wrthym eich bod wedi ymuno
   
 • Anfonwch rywbeth aton ni 
   
  • Os hoffech gyflwyno eich gwaith – anfonwch aton ni beth bynnag yr ydych yn credu fydd yn cynrychioli eich arddull yn y ffordd orau. Yn dibynnu ar y gwaith yr ydych yn ei wneud, gallai hyn fod yn: sgript (byddem yn awgrymu hyd at ugain tudalen), darn o fideo neu linc i bortffolio o waith ar-lein.
   Anfonwch at ideas@nationaltheatrewales.org
  • Neu os hoffech weithio ar syniad newydd gyda National Theatre Wales anfonwch grynodeb ohono yn y fformat sy’n gweddu orau i chi/y syniad at: ideas@nationaltheatrewales.org. Efallai y byddwch hefyd am gynnwys enghreifftiau o’ch ysgrifennu/prosiectau blaenorol fel uchod. Wrth wneud hynny gofynnwn i chi roi gwybod i ni am eich rhesymau dros gyflwyno i National Theatre Wales, a’ch perthynas â Chymru neu eich diddordeb ynddi.
    
 • Mi fydd ein staff cwmni a'n cydweithwyr rheolaidd yn edrych ar eich gwaith ac yn cysylltu â chi.
 • Efallai y byddwch hefyd am ein gwahodd i weld peth o’ch gwaith – rhowch ychydig o rybudd i ni (gofynnwn am fis i fod yn siŵr) ac fe wnawn ein gorau i fod yno.

I weld y fersiwn lawn, parhewch i ddarllen: