Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Ein gwahodd i weld eich gwaith

4. Ein gwahodd i weld eich gwaith: 
Rydym am annog cymaint o gynhyrchu gwaith newydd â phosibl yng Nghymru; yn enwedig gan gwmnïau ac artistiaid annibynnol a newydd. Felly, os yw eich gwaith yn cael ei gynhyrchu, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ein gorau i ddod i’w weld. Os yw’n cael ei gynhyrchu gan gwmni lefel broffesiynol annibynnol (a allai gynnwys cwmni yr ydych chi wedi’i sefydlu), yn cael ei gynnal yng Nghymru, a’ch bod yn rhoi gwybod i ni o leiaf mis ymlaen llaw, rydym yn addo dod i’w weld (ar yr amod nad oes unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi), neu i anfon artist yr ydym yn ymddiried ynddo i’w weld ar ein rhan ac adrodd yn ôl.

Os yw’r digwyddiad yn berfformiad cyhoeddus, ychwanegwch e at ein hadran ddigwyddiadau ar gymuned NTW. 

Ar ôl i chi greu’r digwyddiad, anfonwch neges at Simon Coates ar y gymuned yn rhoi gwybod iddo eich bod wedi ychwanegu’r digwyddiad a’ch bod yn dymuno i ni ddod i’w weld. Yn ein cyfarfodydd tîm wythnosol byddwn yn edrych ar y digwyddiadau y cawsom ein gwahodd iddynt a gwneud ein gorau i’w dyrannu i gyd i aelodau o staff. Y mwyaf o rybudd y gallwch ei roi i ni, gorau oll – fel chi, rydym yn brysur iawn felly rhowch wybod i ni mewn da bryd a bydd mwy o gyfle i ni geisio sicrhau ein bod yn dod i weld eich gwaith. Os byddwch yn rhoi llai na mis o rybudd i ni, efallai na fyddwn yn gallu dod i weld eich gwaith.

Bydd cynyrchiadau yr ydym wedi’u gweld yn cael eu trafod yn ein cyfarfodydd syniadau. Rydym yn credu mai dyma’r ffordd orau i ddod i’ch adnabod chi a’ch gwaith. Rydym hefyd yn adolygu ac yn ‘mynychu’ prosiectau ar-lein, yn enwedig os ydych yn eu sefydlu, neu’n rhoi cyhoeddusrwydd iddynt, drwy ein gwefan. Rydym yn ystyried mentrau ar-lein yn rhan bwysig o’r darlun theatr ehangach.