Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Pwy fydd yn adolygu eich gwaith

 5. Pwy fydd yn adolygu eich gwaith: 

Mae NTW yn ymrwymedig i ddefnyddio arbenigwyr i adolygu eich gwaith. Fodd bynnag, rydym yn ystyried bod y cwmni yn cynnwys yr holl artistiaid a staff cynhyrchu sy’n gweithio gyda ni, nid staff cyflogedig yn unig, felly efallai bydd eich gwaith yn cael ei adolygu gan staff cymwys, artistiaid a chynhyrchwyr sy’n cydweithio gyda ni ar brosiectau ar hyn o bryd, artistiaid a chynhyrchwyr yr ydym yn ymddiried ynddynt sydd â hanes o weithio gyda ni, neu unigolion cymwys fel aelodau o fwrdd NTW.

Bydd yr holl adroddiadau yn cael eu trafod yn ein cyfarfodydd syniadau, gyda dilyn i fyny yn digwydd ac ail farn yn cael ei cheisio lle y bo’n briodol. Bydd yr holl drafodaeth a chofnodion am eich gwaith yn gyfrinachol er mwyn eich diogelu chi. 

Bydd disgwyl i bawb sy’n adolygu neu ddatblygu gwaith artist yn National Theatre Wales weithio yn unol â’n polisïau ar gyfer cyfle Cyfartal, Diogelu Plant ac Oedolion agored i Niwed, ac Urddas a Pharch yn y Gweithle.  Mae’r polisïau hyn ar gael i chi ar gais, ac os cewch eich trin mewn ffordd sy’n syrthio islaw’r safonau proffesiynol hyn gan unrhyw un sy’n ymwneud â NTW, gofynnwn i chi roi gwybod i ni er mwyn i ni allu mynd i’r afael â’r broblem cyn gynted â phosibl.