Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Mehefin 2018
Caerdydd

English

National Theatre Wales a Quarantine

Gyda Chanolfan Mileniwm Cymru 

Rhan o Ŵyl y Llais 2018 

How do you do?

Siaredir Saesneg gan 1.75 biliwn o bobl ledled y byd - dyna un ym mhob pedwar. Mae llawer mwy o siaradwyr anfrodorol na siaradwyr Saesneg iaith gyntaf.

Beth sy'n digwydd i'ch ymdeimlad o’ch hunan pan fyddwch chi'n symud i rywle, ac nad ydych chi'n gwybod mewn gwirionedd sut i ddweud pwy ydych chi?

Dywedir erbyn diwedd y ganrif hon, byddwn wedi colli mwy na hanner ieithoedd y byd. Mae National Theatre Wales – sydd ei hun yn gweithredu mewn gwlad dwyieithog - yn cydweithio â Quarantine i greu cynhyrchiad newydd sy'n edrych ar syniadau sy'n ymwneud ag iaith, mudiad a hunaniaeth, syt yr ydym yn dysgu i siarad ac i wrando.

Delwedd: Allyson F White, dirprwy gyfarwyddwr, Rhaglenni Iaith Saesneg mewn ystafell ddosbarth ym Mhrifysgol Caerdydd
Credyd: Dan Green / National Theatre Wales