Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Trwy gydol Gorffennaf 2018

GŴYL NHS70

Ar 5 Gorffennaf 1948, ganed un o’r syniadau mwyaf erioed i ddod allan o Gymru. Dyfais AS Glynebwy a Gweinidog Iechyd y DU, Aneurin “Nye” Bevan, roedd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn syniad chwyldroadol, wedi’i ffurfio gyda’r Wladwriaeth Les yn ystod y cyfnod o galedi ym Mhrydain yn dilyn y rhyfel, ac o dan yr egwyddor o gydgyfrifoldeb.

Bydd National Theatre Wales yn dathlu penblwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 ym mis Gorffennaf 2018 gyda gŵyl mis o hyd, wedi'i hysbrydoli gan staff a chleifion y sefydliad unigryw hwn. Bydd yr Ŵyl hon, fydd yn digwydd ledled y wlad, yn cynnwys cynyrchiadau a digwyddiadau fydd yn cael eu gwneud a’u perfformio’n fyw ledled Cymru, ac yn cwmpasu ysgrifennu newydd, theatr synhwyraidd ac ymdrochol, dawns, cerddoriaeth a chomedi fyw.

Cliciwch ar y lincs isod i ddysgu rhagor am bob digwyddiad, archebu eich tocynnau, canu gyda Gruff Rhys ac ymuno â NTW wrth i ni ddathlu genedigaeth un o allforion gorau Cymru...

NHS70: As Long as the Heart Beats
NHS70: No Profit in Pain
NHS70: Laughter is the Best Medicine
NHS70: Love Letters to the NHS

● NHS70: Cotton Fingers
● NHS70: Peggy’s Song
● NHS70: The Stick-Maker Tales
● NHS70: For All I Care
● NHS70: Come Back Tomorrow

NHS70: Splish Splash
NHS70: Touch
NHS70: ECZEMA!

#NTWNHS70