Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

GWOBR DDRAMA CYMRU

Cyflwynir Gwobr Ddrama Cymru bob dwy flynedd gan National Theatre Wales a BBC Cymru, mewn partneriaeth â BBC Writersroom. Mae’n ddathliad o awduron yng Nghymru ac yn alwad agored i dalent Gymreig, boed yn newydd neu wedi’u sefydlu.

Mae’r enillydd yn derbyn £10,000 a chyfle i ddatblygu ei sgript a gweithio’n agos gyda National Theatre Wales a BBC Cymru.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur sy’n byw yng Nghymru. Rhaid i awduron gyflwyno sgript lawn mewn unrhyw gyfrwng, heb ei pherfformio na’i chynhyrchu, yn Saesneg sydd o leiaf 30 munud o hyd.

Cyflwynwyd y wobr gyntaf i Katherine Chandler yn 2012, ac enillodd Kelly Jones yr ail yn 2014.

Bydd rhagor o wybodaeth yn ymddangos yma am Wobr Ddrama Cymru 2016!