Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
21 Medi - 3 Hydref 2015
Y Ffwrnes, Llanelli, Sir Gâr

ILIAD

National Theatre Wales mewn cydweithrediad â’r Ffwrnes

Llwyfaniad theatrig o War Music gan Christopher Logue
Cyfarwyddwyr Mike Pearson a Mike Brookes

“In the beginning there was no Beginning,
And in the end, no End…”

Y mis Medi hwn, profwch theatr Ffwrnes mewn modd cwbl newydd wrth i’r cyfarwyddwyr Mike Pearson a Mike Brookes (The Persians a Coriolan/us) ddod â’u gweledigaeth nodweddiadol i’r stori Roegaidd glasurol, ILIAD.

Bydd ailadrodd stori wythnosau olaf Rhyfel Caerdroea ar ffurf amlgyfrwng, ac yn cael ei hadrodd gan gast o actorion Cymreig arbennig, yn cynnwys Melanie Walters (Gavin and Stacey), Richard Lynch (Coriolan/us, Pobol y Cwm) a Daniel Hawksford (Crouch, Touch, Pause, Engage & Praxis Makes Perfect) ynghyd â chriw o dduwiau busneslyd yn eu harddegau. Bydd ILIAD yn eich ymdrochi mewn tirwedd sinematig anferth 360 gradd.

Gallwch ddewis profi’r pedair sioe ar wahân, neu fod yn rhan o un o ddau berfformiad marathon anhygoel – nail ai drwy’r dydd (ar ddydd Sadwrn 26 Medi) neu dros nos (ar nos Sadwrn 3 Hydref). Angerdd. Brad. Dewrder. Dicter. Cyfeillgarwch. Colled.

Teyrngarwch. Rhyfel yn gwrthryfela; Brenhinoedd a duwiau yn ymladd ... pwy all ennill yn y frwydr ffyrnig rhwng dynion, duwiau a ffawd?

Stori epig yn cwrdd â theatr box-set

Oedrannau 14+

Disgrifiad clywedol: Dydd Llun 28 Medi, 7.30pm

Tocynnau
£20 / £15 Gostyngiadau (perfformiad unigol)
£60 / £45 Gostyngiadau (Marathon)
​£70 / £50 Gostyngiadau (4 perfformiad unigol wedi eu prynu gyda'u gilydd)

Swyddfa Docynnau
02920 371 689

ILIAD: KINGS

 

Dydd Llun 21 & Dydd Llun 28 Medi Ffwrnes, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

RHAN UN

Mae’r Groegiaid wedi bod ar y traeth ers naw mlynedd. Mae eu taith i achub Helen, y gwnaeth ei herwgipio ddechrau’r rhyfel gyda’r Troeaid, wedi’i rhwystro. Mae pawb mewn tymer; mae’r arweinwyr yn dadlau. Mae Achilles yn pwdu ac yn penderfynu peidio ag ymladd. Mae’r duwiau’n dechrau ochri. 

A all y Groegiaid oroesi heb eu hymladdwr gorau? A fydd y Brenin Agamemnon yn mentro ar ei ben ei hun? A all rhyfelwr gorau Caerdroea, Hector, achub ei ddinas?

Golygfeydd o gyhuddo a drwgdeimlad, angerdd a phryder, brwdfrydedd ac amheuaeth, byrbwylltra a llwfrdra.

Tocynnau
£20 / £15 pris gostyngedig (perfformiad unigol)
£60 / £45 pris gostyngedig (marathon)
£70 / £50 pris gostyngedig (4 perfformiad unigol wedi eu prynu gyda'u gilydd)

Swyddfa Docynnau
02920 371 689

ARCHEBWCH AR LEIN


ILIAD: THE HUSBANDS

Dydd Mawrth 22 & Dydd Mawrth 29 Medi Ffwrnes, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

RHAN DAU

Mae’r Groegiaid wrth Wal y Troeaid, yn barod am frwydr. Ond mae pennaeth y fyddin Droeaidd, Hector, â chynllun i ddatrys y frwydr ddiddiwedd; dylai ei frawd Paris ymladd gŵr Helen, Menelaos, un i un; a’r enillydd yn ben.

Ond mae gan y Duwiau syniadau eraill… 

A oes modd cyfaddawdu byth adeg rhyfel? Pwy fydd yn driw i’w gair? Ac a fydd y Duwiau yn gadael llonydd i’r bobl?

Golygfeydd o ddefod a sifalri, dichell a thwyll, hawlio ac ail-hawlio, rhagrith a dicter.

Tocynnau
£20 / £15 pris gostyngedig (perfformiad unigol)
£60 / £45 pris gostyngedig (marathon)
£70 / £50 pris gostyngedig (4 perfformiad unigol wedi eu prynu gyda'u gilydd)

Swyddfa Docynnau
02920 371 689

ARCHEBWCH AR LEIN


ILIAD: ALL DAY PERMANENT RED / COLD CALLS

 

Dydd Mercher 23 & Dydd Mercher 30 Medi Ffwrnes, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

RHAN TRI

Mae’r byddinoedd yn sïo. Mae taranau’n codi.

A gydag egni gwyllt, mae’r ddwy ochr yn rhyfela.

Mae arwyr yn trywanu a thorri a sgrechian. Mae rhyfelwyr yn mynd yn wyllt: yn gweiddi, taro, crochlefain. Mae’r Groegiaid mewn perygl. Mae’r Duwiau’n ymyrryd. 

Mae Achilles yn myfyrio yn y pellter, ei ddicter yn codi wrth iddo wylio…

Golygfeydd o arwriaeth ac arswyd, cyfeillgarwch a gwylltineb, heriau a phledio, gweithredoedd dewr a chamau llwfr.

Tocynnau
£20 / £15 pris gostyngedig (perfformiad unigol)
£60 / £45 pris gostyngedig (marathon)
£70 / £50 pris gostyngedig (4 perfformiad unigol wedi eu prynu gyda'u gilydd)

Swyddfa Docynnau
02920 371 689

ARCHEBWCH AR LEIN

 

ILIAD: WAR MUSIC

Dydd Iau 24 Medi & Dydd Iau 1 Hydref Ffwrnes, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

RHAN PEDWAR

Mae Achilles yn dal i wrthod ymladd, ond mae gan ei ffrind gorau Patroclus gynllun; cymryd lle Achilles ac achub y llongau Groegaidd ei hun.

Mae’r Groegiaid yn ymosod ac mae Patroclus yn cyrraedd y Wal.

Ond y tro hwn mae Ffawd, yn hytrach na’r Duwiau, yn ymyrryd...

A all Achilles a’r Brenin Agamemnon ddatrys eu cweryl er mwyn y Groegiaid? A fydd y rhyfelwr mawr byth yn dychwelyd i gae’r frwydr? Sut fydd hyn yn dod i ben?

Golygfeydd o deyrngarwch a cholled, dewrder a ffolindeb, galar ac ing, adfer... a phenderfyniad chwerw.

Tocynnau
£20 / £15 pris gostyngedig (perfformiad unigol)
£60 / £45 pris gostyngedig (marathon)
£70 / £50 pris gostyngedig (4 perfformiad unigol wedi eu prynu gyda'u gilydd)

Swyddfa Docynnau
02920 371 689

ARCHEBWCH AR LEINiLIAD: MARATHON

Mae pedair rhan ar wahân i’r Iliad y gellir eu gwylio’n unigol, neu gallwch ddewis gweld y pedair mewn un o ddau berfformiad marathon anhygoel – naill ai drwy’r dydd (ar ddydd Sadwrn 26 Medi) neu dros nos (ar nos Sadwrn 3 Hydref). 

Yn ystod y ddau farathon, bydd egwyl rhwng bob rhan, er mwyn i bawb gael bwyd a diod a chyfle i fynd i’r tŷ bach. Yn ystod y perfformiad dros nos (ar 3 Hydref), bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn y lleoliad. 

Bydd seddau ar gael drwy gydol y perfformiadau, ac mae croeso i chi ddod ag eitemau gyda chi, fel byrbrydau neu flanced i gysgu rhwng y perfformiadau. Ni fydd modd gadael y rhain yn y gofod rhwng y perfformiadau. 

Ewch i’n tudalen Yr Hyn i’w Ddisgwyl (dolen: https://www.nationaltheatrewales.org/iliad#whattoexpectam ragor o wybodaeth am y profiad a gwybodaeth am deithio.

Isod ceir manylion llawn yr amserau a hyd yr egwyliau ar gyfer y ddau berfformiad marathon. 

Oed 14+ - Yn cynnwys peth iaith gref 

Pris y Tocynnau

£20 / £15 gost. (Un Perfformiad)

£60 / £45 gost. (Marathon)

Swyddfa Docynnau
Archebu Ar-lein

02920 371 689

MARATHON DRWY’R DYDD

Dydd Sadwrn 26 Medi

10.30am - 10pm 

RHAN UN

ILIAD: THE KINGS

Dechrau am 10.30am
Hyd: oddeutu 2 awr.
​Awr o egwyl

RHAN DAU

ILIAD: THE HUSBANDS
Dechrau am 1.30pm
Hyd: oddeutu 2 awr. 

1.5 awr o egwyl

RHAN TRI

ILIAD: ALL DAY PERMANENT RED / COLD CALLS

Dechrau am 5pm
Hyd: oddeutu 2 awr.
​Awr o egwyl

RHAN PEDWAR

ILIAD: WAR MUSIC

Dechrau am 8pm
Hyd: oddeutu 2 awr.
​Bydd y marathon dydd yn gorffen am 10pm

MARATHON DRWY’R NOS

Dydd Sadwrn 3 Hydref – dydd Sul 4 Hydref

6.30pm - 6.00am

RHAN UN

ILIAD: THE KINGS

Dechrau am 6.30pm
Hyd: oddeutu 2 awr. 
​Awr o egwyl 

RHAN DAU

ILIAD: THE HUSBANDS
Dechrau am 9.30pm
Hyd: oddeutu 2 awr.

Awr a hanner o egwyl

RHAN TRI

ILIAD: ALL DAY PERMANENT RED / COLD CALLS

Dechrau am 1am
Hyd: oddeutu 2 awr. 
​Awr o egwyl

RHAN PEDWAR

ILIAD: WAR MUSIC

Dechrau am 4am
Hyd: oddeutu 2 awr. 

​Mae’r marathon drwy’r nos yn gorffen am 6am ar ddydd Sul 4 Hydref.

Sylwer, nid yw’n bosibl prynu tocynnau ar gyfer unrhyw rai o’r rhannau unigol hyn yn y perfformiadau marathon. Gellir mynychu marathon yn ei gyfanrwydd yn unig, gyda’r tocyn yn ddilys naill ai ar gyfer drwy’r dydd (ar ddydd Sadwrn 26 Medi) neu dros nos (ar nos Sadwrn 3 Hydref).

Ffrwd Sain Fyw

Os ydych wedi bwcio tocynnau i weld un neu ddau rhan o’r Iliad, ac yn chwilfrydig am y lleill, rydym yn cynnig cyfle unigryw i brofi’r bocs-set cyfan.
 
Mi gaiff pawb sy’n prynu tocyn i weld Iliad gyfle i glywed ffrwd sain fyw, rhad ac am ddim, o bod perfformiad sengl (ganol wythnos).
 
Mi fyddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocyn yn fuan iawn, felly cadwch lygad ar eich ebyst am wybodaeth am sut y gallwch wrando ar y ffrydiau unigryw yma, heb golli’r un eiliad o stori epic Iliad.

#NTWIliad

Beth i’w Ddisgwyl

Cynhyrchiad promenâd yw Iliad sy’n cael ei lwyfannu yn y Ffwrnes, Llanelli. Bydd pob pennod unigol yn para oddeutu 2 awr.

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch, gyda thoiledau anabl a mynediad heb risiau i’r gofod perfformio.

Bydd y gynulleidfa yn symud o gwmpas y gofod yn y cynhyrchiad hwn sydd yn null promenâd. Mae seddau ar gael i’r rheini sydd eu hangen neu i’r rheini sydd am gael hoe. Yn yr un modd â gydag unrhyw gynhyrchiad promenâd, mae’n syniad da gwisgo esgidiau cyfforddus.

Gellir archebu a gwylio pob un o’r pedair pennod yn unigol, gellir archebu pob un o’r pedair sioe nos a’u gwylio dros y pythefnos, neu gellir gweld y pedair pennod mewn sesiwn hir drwy’r dydd (ar ddydd Sadwrn 26ain Medi) neu dros nos (ar nos Sadwrn 3 Hydref). Gweler ein tudalen docynnau am ragor o wybodaeth.

Mae’r Ffwrnes yng nghanol tref Llanelli. Mae digon o leoedd i gael bwyd a diod gerllaw. I’r rheini sy’n dod i’r perfformiad hir dros nos, bydd bwyd ar gael i’w brynu yn y lleoliad.

Mynediad
Bydd mwy o fanylion am ein perfformiadau hygyrch yn dilyn yn y man.

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch gyda mynediad heb risiau i’r gofod

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch hygyrchedd y cynhyrchiad hwn, neu os hoffech drafod yr hyn i’w ddisgwyl, cysylltwch Rhian Lewis ar rhianlewis@nationaltheatrewales.org | 029 2035 3091

Teithio

Mae y Ffwrnes o fewn pellter cerdded i dri maes parcio a phrif orsaf fysiau Llanelli, ac mae’r orsaf drenau 15 munud i ffwrdd ar droed.

Os ydych yn teithio ar y trên, bydd y sioeau unigol gyda’r nos wedi gorffen mewn pryd i chi ddal y trên olaf i’r dwyrain o Lanelli i gyfeiriad Caerdydd. Gweler isod am ragor o wybodaeth.

Mewn Car:
Maes parcio East Gate sydd agosaf at y lleoliad. Defnyddiwch god post SA15 3YF – bydd hyn yn mynd â chi i faes parcio East Gate.

Parcio Tymor Byr
Mae parcio tymor byr y mae’n rhaid talu amdano ym maes parcio East Gate rhwng 8am a 6pm dydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae uchafswm arhosiad o bedair awr yn £2.00 ar hyn o bryd. Mae parcio am ddim dros nos rhwng 6pm a 8am a drwy’r dydd ar ddydd Sul.

Parcio Tymor Hir
Maes parcio Edgar Street ger syrjeri Old Road. Y cod post ar gyfer y maes parcio hwn yw SA15 3HW.

Maes parcio Church Street ger Syrjeri Vauxhall (sylwer mai nifer cyfyngedig o leoedd tymor hir sydd ar gael). Y cod post ar gyfer y maes parcio hwn yw SA15 3BD.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr holl feysydd parcio, ewch i dudalen parcio Cyngor Sir Gaerfyrddin ar y we neu cliciwch yma

Mewn Coets a Bws:
Mae prif orsaf fysiau Llanelli ger y Ffwrnes. Mae National Express yn cynnal gwasanaeth i mewn i Lanelli ac mae gwasanaethau bysiau lleol niferus.

Am wybodaeth deithio, cysylltwch â:

First Cymru Group: www.firstgroup.com neu ffoniwch 01792 512255

Ar y Trên:
Mae First Great Western & Trenau Arriva Cymru yn darparu gwasanaethau rheolaidd i Lanelli.

Am wybodaeth am drenau, cysylltwch ag Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol ar 08457 484950

www.firstgreatwestern.co.uk | www.networkrail.co.uk | www.arrivatrainswales.co.uk

Llety
Mae rhestrau o westai, llety gwely a brecwast a llety arall ar wefan Ymwelwch â Sir Gâr 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y cynhyrchiad hwn, cysylltwch â Rhian Lewis ar rhianlewis@nationaltheatrewales.org

Am y sioe

“Mae Iliad Homer yn cipio pythefnos: stori dadl a chanlyniadau Achilles yn gwrthod ymladd dros Agamemnon. Treuliodd Christopher Logue dros ddeugain mlynedd ar ei waith barddonol: hanes barddonol, gwreiddiol prif ddigwyddiadau Homer, mewn pum rhan - Kings; The Husbands; All Day Permanent Red; Cold Calls; a War Music.

Groegiaid a Chaerdroeaid yn cwrdd: yn ymladd un yn erbyn un; mewn gwersylloedd ar draethau; ar feysydd rhyfel di-drefn; mewn neuaddau llawn mwg…

Dadleuon, trafodaethau, brwydrau marwol, marwolaethau cynnar: llygradwy, tanbaid, angerddol…

Ac yn hollbresennol, y Duwiau: yn ymyrryd yn fwriadol mewn materion dynol…

 

Yr her: creu theatr ar raddfa a hyd tebyg i Homer.

Yr uchelgais: perfformio - am y tro cyntaf – fersiwn gyfan testun brawychus Logue.

Y cynllun: adeiladu peiriant theatr – cyfuniad o sain, fideo, perfformio byw, lleoliad – addas at y diben.”

Mike Pearson & Mike Brookes

Dyma fydd y trydydd cynhyrchiad i NTW gan Mike Pearson & Mike Brookes. Perfformiwyd y cyntaf, The Persians, mewn pentref hyfforddi’r fyddin ym Mannau Brycheiniog yn Awst 2010. Yr ail, Coriolan/us, mewn awyrendy ym Mro Morgannwg yn Awst 2012.

 

Cipolwg

TÎM CREADIGOL

Cyfarwyddwyr Mike Pearson a Mike Brookes

Cyfansoddwr John Hardy Music

Dylunydd Gwisgoedd Simon Banham

Dylunydd Sain Mike Beer

Sinematograffydd Luke Jacobs

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Julia Thomas

CAST

ADRODDWYR

Claire Cage
 
Rosa Casado
 
Daniel Hawksford
 
Ffion Jones
 
Richard Huw Morgan
 
Guy Lewis
 
Richard Lynch
 
John Rowley
 
Melanie Walters
 
DUWIAU YN EU HARDDEGAU

Jacob Brown

Connor Charles

Madison Ellery

Scott Gutteridge

Lucy Havard

Harry Lynn

Ella Peel

Carmen Smith

Joseph Stockton 

Maddison Eve Thomas

Cofrestru: Iliad

Croeso i’r man cofrestru ar gyfer Iliad

Diolch i chi am brynu tocyn ar gyfer Iliad (National Theatre Wales mewn cydweithrediad â Ffwrnes).

Rydym wedi darparu gwybodaeth am deithio isod, ac yn awgrymu eich bod yn cynllunio eich taith mewn da bryd ymlaen llaw.

Bydd tocynnau ar gael i’w prynu o Swyddfa Docynnau’r Ffwrnes ym mhob perfformiad (yn amodol ar argaeledd).

Yma fe welwch wybodaeth ddefnyddiol ynghylch Iliad yn y Ffwrnes, Llanelli. Rydym yn awgrymu eich bod yn cymryd 10 munud i ddarllen yr wybodaeth hon cyn y perfformiad i sicrhau bod eich ymweliad yn gyfforddus ac yn llawn mwynhad.

Os ydych yn mynd i’r naill farathon neu’r llall, cliciwch yma am wybodaeth benodol yn ymwneud â’ch dewis berfformiad

Y LLEOLIAD

Cynhyrchiad promenâd yw Iliad fydd yn cael ei lwyfannu yn y Ffwrnes, Llanelli. Cyfeiriad llawn y lleoliad yw Stryd y Parc, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3YE.

Mae’r Ffwrnes yng nghanol tref Llanelli. Mae digon o leoedd i gael bwyd a diod gerllaw. I’r rheini sy’n dod i’r perfformiad marathon dros nos, bydd modd prynu bwyd a diod yn y lleoliad. 

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch, gyda thoiledau i’r anabl a mynediad heb orfod dringo grisiau i’r gofod perfformio.

Mae ystafell gotiau ar gael yn y lleoliad, ac rydym yn awgrymu eich bod yn ei defnyddio er mwyn osgoi mynd ag eitemau mawr i mewn i’r gofod.

Gallwch weld gwefan y lleoliad yma

Y SIOE

Nid oes adeg yn ystod y sioe lle y gellir gadael hwyrddyfodiaid i mewn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn brydlon.

Perfformiadau Unigol

Bydd pob perfformiad unigol yn dechrau yn brydlon am 7.30pm ac yn para am oddeutu 2 awr, heb egwyl. 

Perfformiadau Marathon

Mae’r perfformiadau marathon yn dechrau’n brydlon am 10.30am (drwy’r dydd) a 6.30pm (dros nos). Yn y ddau farathon, mae egwyl rhwng bob rhan.

Rydym yn awgrymu eich bod yn cyrraedd 15 munud o leiaf cyn y perfformiadau unigol, ac ar gyfer pob rhan o’r perfformiadau marathon. Mae’r amserau dechrau unigol a’r egwyliau ar gyfer y perfformiadau marathon i’w gweld yma

Mae digon o le i eistedd yn y dderbynfa yn y Ffwrnes, ac mae croeso i chi ddod ag eitemau gyda chi, fel byrbrydau neu flanced er mwyn gorffwys rhwng perfformiadau. Ni ellir mynd â’r rhain i mewn i’r gofod perfformio na’u gadael yno, felly bydd angen eu gadael yn yr ystafell gotiau.

Bydd rhaglenni ar werth ar ôl y sioe, a rhwng bob rhan o’r perfformiadau marathon. Bydd modd eu prynu gydag arian parod yn unig. Os byddwch yn eu prynu rhwng y perfformiadau, rydym yn awgrymu eich bod yn eu gadael yn yr ystafell gotiau yn ystod y sioe.

Bydd y gynulleidfa yn symud o gwmpas y gofod yn y cynhyrchiad hwn, fodd bynnag mae seddau ar gael drwy gydol y perfformiad i’r rheini sydd eu hangen neu sydd am gael hoe. Yn yr un modd â gydag unrhyw gynhyrchiad lle mae angen i’r gynulleidfa symud o gwmpas y gofod, mae’n syniad da i wisgo esgidiau cyfforddus.

HYGYRCHEDD

Bydd copi testun o'r sgript yn troelli ar y pryd ar sgriniau yn ystod pob perfformiad. Bydd un perfformiad â disgrifiad sain o KINGS ddydd Llun 28 Medi, gyda’r tair rhan nesaf ar gael drwy ffrwd sain ar-lein, am ddim (gweler isod am ragor o fanylion).

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch gyda mynediad i’r gofod heb orfod defnyddio grisiau, a thoiledau cwbl hygyrch. Mae’r perfformiadau eu hunain yn digwydd mewn un gofod caeedig, heb risiau a gyda llawr gwastad. Bydd seddau plastig gyda chefnau a breichiau ar gael bob amser i holl aelodau’r gynulleidfa. Bydd y perfformiad yn symud o gwmpas y gofod, felly byddwch yn ymwybodol efallai y bydd angen i chi symud i ardal arall. 

Os oes gennych gwestiynau neu bryderon ynghylch hygyrchedd y cynhyrchiad hwn, neu os hoffech gael sgwrs am yr hyn i’w ddisgwyl, cysylltwch â ni ar  boxoffice@nationaltheatrewales.org | 029 2035 3091

TEITHIO 

Mae’r Ffwrnes o fewn pellter cerdded i dri maes parcio (ceir rhagor o wybodaeth am y rhain isod). Mae prif orsaf fysiau Llanelli ger y Ffwrnes ac mae’r orsaf drenau ychydig dros 15 munud o gerdded i ffwrdd. Bydd arwyddion ar gael rhwng yr orsaf a’r lleoliad.

Os ydych yn teithio ar y trên, bydd y perfformiadau unigol wedi gorffen mewn pryd i chi ddal y trên olaf i’r dwyrain o Lanelli tuag at Gaerdydd. Gweler isod am ragor o wybodaeth.

Ar y trên:

Mae First Great Western & Threnau Arriva Cymru yn darparu gwasanaethau rheolaidd i Lanelli.

Am wybodaeth am drenau, cysylltwch â National Rail Enquiries ar 08457 484950

www.firstgreatwestern.co.uk | www.networkrail.co.uk | www.arrivatrainswales.co.uk

Mewn Car:

Parcio Tymor Byr: 

Maes parcio East Gate sydd agosaf at y lleoliad. Defnyddiwch y cod post SA15 3YF – bydd hyn yn mynd â chi i faes parcio Arhosiad Byr East Gate. Maes parcio talu ac arddangos yw hwn, sy’n derbyn darnau arian yn unig. 

Mae’r taliadau ar gyfer y maes parcio yn gymwys rhwng 8am a 6pm dydd Llun a dydd Sadwrn. Mae’r uchafswm cyfnod aros, sef pedair awr, yn £2.00 ar hyn o bryd. Mae parcio dros nos am ddim rhwng 6pm a 8am a thrwy’r dydd ar y Sul.

Parcio Arhosiad Hir
Mae maes parcio Stryd Edgar ger meddygfa Old Road yn cynnig parcio arhosiad hir. Y cod post ar gyfer y maes parcio hwn yw SA15 3HW (sylwer mai nifer cyfyngedig o leoedd arhosiad hir sydd ar gael). 

Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar yr holl feysydd parcio, ewch i dudalen parcio cyngor Sir Caerfyrddin yma

Ar Goets neu Fws:

Mae prif orsaf fysiau Llanelli ger y Ffwrnes. Mae National Express yn darparu gwasanaeth i mewn i Lanelli ac mae bysiau lleol helaeth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: First Cymru Group: www.firstgroup.com neu ffoniwch 01792 512255

Llety

Mae rhestr o westai, llety gwely a brecwast a llety arall ar wefan Ymwelwch â Sir Gâr

FFRWD SAIN FYW

Bydd ffrwd sain fyw o bob perfformiad unigol, o 7.30pm, fydd yn eich caniatáu i ddilyn stori unrhyw rannau nad ydych wedi’u gweld wrth iddynt ddigwydd. 

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i’r rheini sy’n prynu tocynnau yn unig, ac ni fydd ar gael i’w glywed ar ôl i’r perfformiad orffen.

Byddwn yn anfon y ddolen i fynd at y ffrwd sain fyw ynghyd â rhagor o wybodaeth cyn hir, felly cadwch lygad ar eich mewnflwch. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch y cynhyrchiad hwn, cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org