Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Am y App


Mae'r prosiect digidol I'll Sing This Song yn becyn cymorth ar gyfer unigolion, grwpiau cymunedol, corau ac ysgolion er mwyn dilyn trywydd ein cantorion, i ymgymryd â'r broses ac ymgysylltu â phwnc Dementia. Mae'n adnodd nid yn unig i helpu'r rhai sy'n byw gyda'r cyflwr, ond ar gyfer poblogaeth sydd angen gwell dealltwriaeth o iechyd meddwl.

Rhannwch y lincs isod gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gysylltiadau sydd gennych a allai fod â diddordeb.
 

Gyda diolch i The Baring Foundation & Paul Hamlyn

Dylunio a Datblygu gan Bwtîc / bwtic.co.uk