Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
7 - 22 Mai 2015
Merthyr

Mother Courage and Her Children

gan Bertolt Brecht
mewn cyfieithiad gan John Willett
adolygwyd gan Ed Thomas
Geiriau wedi’u hadolygu gan Dafydd James
& Ed Thomas
​​Cyfarwyddwr: John E McGrath

Clwb Llafur Merthyr, Merthyr Tudful

Daw National Theatre Wales yn ôl i’w darddle yng nghymoedd De Cymru ar gyfer y cynhyrchiad cyntaf yn ei bumed tymor - fersiwn ddewr, anarchaidd o ddrama gwrthryfel Bertolt Brecht wedi’i pherfformio yng Nghlwb Llafur Merthyr ac o’i chwmpas. 

Bydd crëwr Hinterland  Ed Thomas yn dychwelyd i’r llwyfan i addasu, bydd cyfarwyddwr artistig NTW John McGrath yn cyfarwyddo a bydd cyfansoddwr My Name is Sue Dafydd James yn ysgrifennu cerddoriaeth wreiddiol, gan gymysgu byd Brecht ag ysbryd nos Sadwrn Merthyr. Disgrifiwyd Mother Courage fel drama fwyaf yr ugeinfed ganrif. 

Wedi’i pherfformio gan gast o naw actores Gymreig arbennig, yn Saesneg gref Cymoedd De Cymru, ac yng nghyd-destun ein rhyfeloedd diddiwedd ein hunain, bydd hon yn sicr yn fersiwn i’r unfed ganrif ar hugain.

Dyddiadau'r perfformiadau: 7-22 Mai 2015 (heblaw Sad a Sul)
Amseroedd y perfformiadau: 7.30pm (a matinee 1pm ar 14 a 21 Mai)

Trêlar

Cast

Donna Edwards

Sara McGaughey

Rhian Morgan

Sharon Morgan

Gaynor Morgan-Rees

Cathy Owen

Nicola Reynolds

Ri Richards

Eiry Thomas

TÎM CREADIGOL

Gan Bertolt Brecht

Cyfieithiad gan John Willett

Adolygwyd gan Ed Thomas

Geiriau wedi’u hadolygu gan Dafydd James
& Ed Thomas

Cyfarwyddwr John E McGrath

Dylunydd Jean Chan

Cyfansoddwr, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth a
Threfniannau Dafydd James

Cerddoriaeth gan Dafydd James

Dylunydd Golau Natasha Chivers

Dylunydd Sain Mike Beer

Dylunydd Fideo Ian William Galloway

Cyfarwyddwr Symud Jo Fong

Cynhyrchydd Cerddoriaeth a Threfniant
Dan Lawrence

Cynhyrchydd Newydd Rhiannon White

Best work of theatre of the year, so far!? Gut-wretching, hilarious and alert

There is absolutely no excuse not to see Mother Courage in Merthyr

the acting is top notch… In fact, there isn't a weak link and - ably supported by a gloriously voiced community choir - they prove that when it comes to established actresses, Wales is richly served

The play’s message - that you can't profit from war without also suffering losses - comes through loud and clear in Thomas’ version, which has a directness that seems true both to Brecht and the Valleys.

Rhian Morgan gives a suitably ballsy, brassy performance here as the ultimate Mam of Merthyr.

imaginatively conceived and coherently realised - not to mention bracingly rude.

★★★★

gutsy

It’s as though Brecht’s polemic… has sprung directly from the fabric of the very building

the tension in the room is palpable

Am y sioe

“Rwy’n credu bod gan bob cyfarwyddwr restr o ddramâu y byddai’n hoffi eu cyfarwyddo rhyw ddydd. Mae Mother Courage wedi bod ar frig fy rhestr ers tro – roeddwn yn aros am yr amser iawn, a’r lle iawn. Mae ysbryd de Cymru, yn enwedig tref fel Merthyr, yn teimlo’n agos iawn at gwestiynau’r ddrama. Beth fyddem ni’n ei wneud i oroesi? Pa fath o gyfrwystra a chraffter fyddai’n ein cynnal yn ystod y cyfnodau gwaethaf posibl?

Mae Mother Courage yn arsylwr arbennig o’r bobl o’i chwmpas – mae ganddi farn ar bawb. Ac mae Brecht bob amser yn ein hannog i weld pam mae pobl yn ymddwyn mewn ffyrdd penodol. Sut beth fyddai, tybiais, pe bai holl gymeriadau’r ddrama yn cael eu perfformio gan fenywod fel Mother Courage? Beth allai rhai o’n hactoresau gorau ddangos i ni am y dynion sy’n gwneud ac yn gweithredu ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnom ni oll?  

Felly dyma ni - Mother Courage ym Merthyr, wedi’i pherfformio gan gast o sawl Mother Courage, yn ‘Saesneg y Cymoedd’ drawiadol Ed Thomas gyda cherddoriaeth gan Dafydd James sy’n portreadu noson allan wyllt Gymreig. Dyma heb os yr amser a’r lle gorau posibl. “

John E McGrath

 

John E McGrath yw cyfarwyddwr artistig National Theatre Wales. Ef hefyd wnaeth gyfarwyddo cynhyrchiad cyntaf y cwmni, gwaith Alan Harris A Good Night Out in the Valleys a The Opportunity of Efficiency yn Theatr Newydd Cenedlaethol Japan, Tokyo, yn ogystal â gwaith Gary Owen, Love Steals Us from Loneliness, In Water I’m Weightless gan Kaite O’Reilly a drama arobryn Tim Price The Radicalisation of Bradley Manning.