Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Roedd National Theatre Wales yn gallu darparu cymorth ariannol pan wnes i’r lleoliad Rheoli Llwyfan

Mae fy mhrofiad yn y celfyddydau wedi bod yn ffrwythlon, ac nid wyf wedi fy nghyfyngu i wneud a dysgu un peth. Trwy nifer o gyfleoedd a llwybrau, rwyf wedi gallu penderfynu ar fy amcanion ar gyfer y dyfodol a phwyso a mesur yr  hyn sydd wedi gweithio i mi o ran fy llwybr gyrfa.

O brofi gweithio fel Rheolwr Llwyfan ar gyfer Parti Perfformio National Theatre Wales, lle'r oeddwn yn gallu ennill hyder a dysgu un o grefftau gwych y theatr, i fod yn rhan o sioe deithiol fel Cyfarwyddwr Newydd, lle'r oeddwn yn gallu rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill. Ar y cyfan rwy’n teimlo bod y ddwy rôl wedi rhoi uchafbwyntiau i mi a datblygiad proffesiynol yn ogystal â thwf personol.

O hyn, rwyf wedi sylweddoli fy mod fwyaf bodlon pan fyddaf yn creu a pherfformio mewn amgylchedd cydweithredol, lle mae syniadau yn cael eu croesawu ac mae pawb yn cael ei glywed. Rwy' wrth fy modd â chwerthin a gweld pobl yn hapus tra hefyd yn gweithio'n galed tuag at darged y cyd!

Roedd National Theatre Wales yn gallu darparu cymorth ariannol pan wnes i’r lleoliad Rheoli Llwyfan, a symudais i Gaerdydd am fis i'w gwblhau. Roedd hyn yn hynod ddefnyddiol gan fy mod yn fyfyriwr ar y pryd, ac yn gynnar yn fy ngyrfa fe wnaeth hyn helpu i leddfu straen ychwanegol, yn enwedig pan oeddwn yn ystyried fy newisiadau profiad gwaith.

O ganlyniad i National Theatre Wales yn rhoi’r cyfleoedd hyn i mi, yr wyf ar hyn o bryd, nid yn unig yn actores uchelgeisiol ond hefyd yn gweithio fel hwylusydd (FIO) yn cynnal gweithdai ar gyfer pobl ifanc 7+ ac 11+ oed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Byddaf yn parhau i wneud yr hyn yr wyf yn ei garu a theimlo'n fodlon ar fy nhaith!

Natasha Simone, aelod o banel TEAM, Actores a Chyfarwyddwr.