Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

DAU GWMNI THEATR CENEDLAETHOL CYMRU AC S4C YN DOD AT EI GILYDD I NODI 150 O FLYNYDDOEDD ERS SEFYDLU’R WLADFA YM MHATAGONIA

DAU GWMNI THEATR CENEDLAETHOL CYMRU AC S4C YN DOD AT EI GILYDD I NODI 150 O FLYNYDDOEDD ERS SEFYDLU’R WLADFA YM MHATAGONIA

 

{150}, CYNHYRCHIAD AML-BLATFFORM WEDI EI GREU GAN YR ARTIST MARC REES, YN CAEL EI LWYFANNU YN STORFA’R TŶ OPERA BRENHINOL YN ABERDÂR,
MEHEFIN-GORFFENNAF 2015

 

Bydd dau gwmni theatr cenedlaethol Cymru yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf, gydag un o’n prif artisiaid theatr, Marc Rees, i adrodd stori wir, arwrol, llawn antur.

 

Yn 1865, fe ymadawodd 150 o ddynion, menywod a phlant â Chymru i chwilio am fywyd gwell ym Mhatagonia, De America. Bydd y cynhyrchiad aml-blatfform hwn – a berfformir yn Gymraeg, Saesneg a Sbaeneg, ac sy’n cynnwys digwyddiadau byw a ffilm – yn adrodd hanes rhai o uchafbwyntiau eu taith anhygoel, ac yn mynd ar drywydd eu disgynyddion yn Y Wladfa heddiw.

 

Bydd {150} yn cael ei lwyfannu yn Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol ger Aberdâr, adeilad enfawr nad yw fel arfer ar agor i’r cyhoedd. Bydd y perfformwyr yn cynnwys: Gareth Aled, Rosalind Brooks, Dafydd Emyr, Angharad Harop, Eddie Ladd, Beth Powlesland, Caroline Sabin a Lara Ward, yn ogystal â pherfformwyr gwâdd Billy Hughes a Fernando Williams o’r Ariannin.

 

Wedi’i integreiddio yn y perfformiad byw bydd darnau o ffilm sydd wedi’i chomisiynu’n arbennig gan S4C, ac wedi ei hysgrifennu gan Roger Williams a’i chyfarwyddo gan Lee Haven Jones. Mi gaiff y ffilm, sydd wedi’i chynhyrchu gan Joio, ei darlledu’n llawn ar S4C ar ddiwedd mis Gorffennaf 2015.

 

Mae Marc Rees yn artist amlgyfrwng creadigol ac mae wedi gwneud enw i’w hunan trwy greu prosiectau sydd yn gwthio ffiniau, yn torri tir newydd yn procio’r dychymyg.  Adain Avion oedd prosiect mwyaf uchelgeisiol Rees hyd yma, ac fe gafodd ei ddewis fel y prosiect oedd yn cynrychioli Cymru yn Olympiad Celfyddydol Llundain 2012 a Gŵyl Llundain 2012.  Tir Sir Gâr, ei gynhyrchiad gyda’r awdur Roger Williams ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru oedd y cynhyrchiad a dderbyniodd y mwyaf o enwebiadau yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2014, gyda phump enwebiad.  Yn 2014, fe ail-ddychmygoedd fyd Under Milk Wood, Raw Material: Llareggub Revisited ar gyfer NTW a BBC Cymru oedd yn dod â thref Talacharn ynghyd yn rhan o’r Ŵyl DT 100.  Mae hefyd yn creu a churadu LLAWN (Penwythnos Celfyddydol Llandudno), gŵyl blynyddol sydd yn dathlu etifeddiaeth y dref Fictorianaidd ger y môr.

http://marcrees.com/

 

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn creu naratif cenedlaethol sy’n cynrychioli diwylliant deinamig Cymru, a hynny trwy greu theatr arloesol a chynyrchiadau uchelgeisiol trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt – ar brif lwyfannau, mewn lleoliadau annisgwyl, ac yng nghalon ein cymunedau. Mae’r cwmni – a leolir yng Nghaerfyrddin – hefyd yn cynnig gweithdai a rhaglen gynhwysfawr o waith gyda chymunedau, ac yn darparu adnoddau ar gyfer y sector theatr yng Nghymru. www.theatr.cymru

 

Mae National Theatre Wales wedi bod yn creu cynhyrchiadau Saesneg eu hiaith mewn lleoliadau ar draws Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers Mawrth 2010.  Mae’r cwmni yn gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond maent hefyd yn gweithio dros y wlad i gyd, a thu hwnt, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog fel ysbrydoliaeth.  Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales. nationaltheatrewales.org

 

S4C yw'r unig sianel deledu Cymraeg yn y byd. Mae'r arlwy yn cynnig rhaglenni o feysydd amrywiol, gan gynnwys dramâu a dogfennau uchel ei bri. Drwy weithio mewn partneriaeth â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru, mae S4C yn rhoi sylw i nifer eang o ddigwyddiadau diwylliannol gyda chynyrchiadau theatr a cherddoriaeth yn eu plith, yn ogystal â chyd-weithio er mwyn creu cynnwys gwreiddiol i'w ddarlledu ar y sianel.

 

 

Gwybodaeth llawn:

 

{150}

Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales mewn cydweithrediad ag S4C

 

Dyddiadau: 27 Mehefin – 11 Gorffennaf 2015 (heblaw dydd Sul)

Amseroedd: 7pm, ac 1pm ar 11 Gorffennaf

Lleoliad: Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol, Tŷ Opera Brenhinol, Stâd Ddiwydiannol Aberaman, Abercwmboi, Aberdâr.
 

Crëwr a Chyfarwyddwr: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Siân Thomas

Awdur Ffilm: Roger Williams
Cyfarwyddwr Ffilm: Lee Haven Jones

Hanesydd Cymdeithasol: Fernando Williams
Cyfansoddwr: John Hardy Music
Cynllunydd Goleuo: Nick Mumford
Cynllunydd Sain: Mike Beer
Cynllunydd Fideo: Ethan Forde
Cynllunydd Gwisgoedd: Angharad Matthews
Cynllunydd Cyswllt: Cordi Ashwell
Cyfarwyddwr Cyswllt: Llinos Mai

Coreograffydd: Angharad Harop

Gyda diolch i’r Tŷ Opera Brenhinol a Melin Tregwynt

 

Swyddfa docynnau: www.wmc.org.uk

Archebu dros y ffôn: 029 2063 6464

Prisiau tocynnau: £10-£17.50

 

 

Nodiadau i olygyddon

 

Noson y wasg: Dydd Mawrth 30ain o Fehefin 2015, 7pm, Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol, ger Aberdâr

 

I archebu tocyn adolygu ar gyfer Noson y Wasg, cysylltwch â Lowri Johnston 01267 245617 / lowri.johnston@theatr.com

neu

Catrin Rogers 029 2035 3077 / catrinrogers@nationaltheatrewales.org

 

Am wybodaeth bellach ynglyn â {150}, ewch i:

s4c.cymru/150
 

Dilynwch {150} ar Twitter:

#150patagonia

@theatrgencymru

@ntwtweets

National Theatre Wales presents:

{150}

Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales mewn cydweithrediad ag S4C
Crëwr a Chyfarwyddwr Marc Rees

Storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol, Abercwmboi, Aberdâr

 

Bydd dau gwmni theatr genedlaethol Cymru - Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales – yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf erioed, gydag un o brif artistiaid y wlad, Marc Rees, a’r darlledwr S4C i greu gwledd weledol wrth adrodd stori.

Wedi’i pherfformio yn Gymraeg, Saesneg a Sbaeneg, bydd {150} yn dod â chyfnodau allweddol yn fyw yn stori’r 150 o ddynion, menywod a phlant o Gymru aeth i fyw i Batagonia yn 1865, ac ym mywydau’u disgynyddion heddiw.

Bydd y cynhyrchiad aml-blatfform hwn, fydd yn cyfuno perfformiadau byw yng Nghymru â ffilm a gomisiynir yn arbennig o Batagonia, yn cael ei lwyfannu yn storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol ger Aberdâr – adeilad maith nad yw fel arfer yn agored i’r cyhoedd, yn agos at  gartrefi llawer o’r mudwyr gwreiddiol.

Addas i oed 12+

My fydd capsiynau o bob perfformiad yn Gymraeg a Saesneg
 
Disgrifiad clywedol: Nos Sad 11 Gorffennaf (yn Gymraeg a Saesneg)

Prynhawn Sadwrn, 1pm: Sain Ddisgrifiad yn Saesneg 

Nos Sadwrn, 7pm: Sain Ddisgrifiad yn Gymraeg a Saesneg

Tocynnau:
£16.50 (£17.50)/ £14 Gostyngiadau (£15)
£10 ysgolion
Rhagddangosiad: £15.00 (£16) /£12.50 (13.50)

Wales Arts International Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Show Dates:

27 Mehefin -11 Gorffennaf 2015

Location:

Aberdâr

Follow {150} on Twitter:

@ntwtweets @TheatrGenCymru @S4C #150Patagonia

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW