Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

ILIAD GAN NATIONAL THEATRE WALES: STORI EPIG AR GYFER OES Y SET BOCS

Dyddiad Rhyddhau: 12.30pm dydd Gwener 17 Gorffennaf 2015

 

ILIAD GAN NATIONAL THEATRE WALES: STORI EPIG AR GYFER OES Y SET BOCS

 

MAE’R CAST WEDI’I GADARNHAU AR GYFER CYNHYRCHIAD NESAF Y CWMNI, WEDI’I BERFFORMIO YN Y FFWRNES YN LLANELLI, MEDI-HYDREF 2015

 

Mae’r cast wedi’i gadarnhau ar gyfer Iliad, trydydd cynhyrchiad pumed tymor National Theatre Wales. Bydd pedair rhan, wedi’u perfformio’n unigol ar nosweithiau’r wythnos, ac mewn dau farathon o berfformiadau – un drwy’r dydd, ac un drwy’r nos.

 

“In the beginning there was no Beginning,
And in the end, no End…”

 

Bydd y gwneuthurwyr theatr enwog Mike Pearson a Mike Brookes, a dderbyniodd glod am eu dehongliadau diweddar ar raddfa fawr o The Persians gan Aeschylus a gwaith Shakespeare  a Brecht Coriolan/us gyda National Theatre Wales, yn dod â’u gweledigaeth nodweddiadol i’w llwyfaniad amlgyfrwng hwn o gerdd ffilmaidd Christopher Logue, War Music, sy’n deillio o hanes Homer o flynyddoedd olaf Rhyfel Caerdroea.

 

Bydd y gynulleidfa yn rhan o fyd hynafol a modern, byd wedi’i greu gan grŵp o actorion Cymreig enwog, cast o dduwiau yn eu harddegau, llwyfan fydd wedi’i lunio o’u cwmpas, a thirweddau sinematig maith. Gellir gweld pob un o’r pedair darn yn unigol, a gall aelodau mwy dewr y gynulleidfa ddewis gweld y pedair mewn un o ddau berfformiad marathon – naill ai drwy’r dydd neu dros nos.

 

Dyma adrodd stori Roegaidd glasurol yn cwrdd â theatr y set bocs.

 

Bydd y cast yn cynnwys chwe adroddwr (Claire Cage, Daniel Hawksford, Guy Lewis, Richard Lynch, Melanie Walters a Llion Williams), pedwar lluniwr fydd yn ail-greu’r set yn ystod y perfformiadau a 10 o bobl ifanc Sir Gâr fel y duwiau (Jacob Brown, Connor Charles, Madison Ellery, Scott Gutteridge, Lucy Havard, Harry Lynn, Ella Peel, Carmen Smith, Joseph Stockton a Maddison Eve Thomas).

 

Mae Mike Brookes yn artist, yn gyfarwyddwr ac yn ddylunydd arobryn. Dechreuodd y gydweithfa berfformio Pearson/Brookes ar y cyd â Mike Pearson yn 1997. Er 2005, mae ei waith gyda’r artist o Sbaen Rosa Casado wedi cynhyrchu celfyddyd fyw a gweithiau celf ar draws amrywiaeth o gyfryngau; mae eu gwaith gyda’i gilydd wedi’i gomisiynu a’i gyflwyno ledled Ewrop, Asia, Awstralia, De America, ac USA. Mae ei gydweithwyr eraill yn cynnwys Quarantine ac Untitled Projects. Yn 2007, cafodd ei benodi yn Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Hyfforddodd Mike Pearson fel archaeolegydd. Roedd yn aelod o R.A.T. Theatre (1972–73) ac yn Gyfarwyddwr Artistig Cardiff Laboratory Theatre (1973–80) a Brith Gof (1981–97). Ar hyn o bryd mae’n creu perfformiadau fel artist unigol; gyda Mike Brookes yn Pearson/Brookes ac i National Theatre Wales. Mike yw awdur Theatre/Archaeology (2001); In Comes I: Performance, Memory and Landscape (2006); Site-Specific Performance (2010); The Mickery Theater: An Imperfect Archaeology (2011); a Marking Time: Performance, Archaeology and the City (2013). Roedd yn Athro Astudiaethau Perfformio yn yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth (1999-2014).

 

Roedd Christopher Logue yn fardd, yn awdur ar gyfer y sgrîn, yn actor ac yn ddramodydd. Wedi’i eni yn Portsmouth yn 1926, gwasanaethodd am gyfnod byr yn y Black Watch yn ystod ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd, cyn treulio un mis ar bymtheg mewn carchar milwrol. Yn 1952 aeth i Baris lle gweithiodd ar Merlin, y cylchgrawn oedd yn cyhoeddi gwaith Beckett. Ariannodd ei farddoniaeth ei hun drwy ysgrifennu  pornograffi o dan yr enw Count Palmiro Vicarion. Yn Llundain yn y ’60au ysgrifennodd ddramâu i’r Royal Court, sgriptiau i Ken Russell, yn cynnwys Savage Messiah a chaneuon i Establishment Club Peter Cook. Bu’n actio mewn sawl ffilm, yn cynnwys The Devils gan Russell ac aeth i’r carchar eto yn 1961 gyda Bertrand Russell ac eraill am gefnogi CND. Pan gafodd ei ryddhau dechreuodd ei golofn ‘True Stories’ i Private Eye. Roedd yn gyfrifol am rai o’r posteri barddoniaeth cyntaf ac yn gefnogwr barddoniaeth i’w pherfformio ar hyd ei oes. Yn 1959 recordiodd Red Bird, gyda’r cerddor a’r cyfansoddwr Tony Kinsey, cyfuniad o jazz gyda fersiynau Logue o gerddi Pablo Neruda. Ei ail-gread o’r Iliad, a ddechreuodd yn 1959 ac a gafodd ei gyhoeddi mewn sawl rhifyn o dan yr enw War Music, yw ei waith enwocaf. Nid oedd yn deall Groeg a seiliodd ei waith ar gyfieithiadau llythrennol, llawer ohonynt gan Donald Carne-Ross, a gomisiynodd ran gyntaf War Music ar gyfer y Third Programme (Radio Three). Recordiodd a pherfformiodd y gwaith yn aml, gan gynnwys un perfformiad nodedig gydag Alan Howard. Nid oedd War Music wedi’i orffen ar adeg ei farwolaeth, yn 2011.

 

Mae Claire Cage wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o rolau mewn teledu a radio ers gadael Prifysgol Aberystwyth yn 1993. Mae ei gwaith teledu yn cynnwys Waterloo Road, Coronation Street, Doctors, Cara Fi, Wizards Versus Aliens, Wire in the Blood, Mistresses, Torchwood, Sherlock, A Royal Wedding, Tracey Beaker, The Fabulous Baker Boys a Patsy Zimmer yn Being Human. Yn ddiweddar ffilmiodd y ffilm hir Moon Dogs ar Ynysoedd Shetland. Ymddangosodd Claire yn aml yn Casualty a Holby City  yn chwarae rôl Natalie Fletcher. Gweithiodd gyda Richard Ayoade ar ei ffilm annibynnol lwyddiannus gyntaf fel cyfarwyddwr, Submarine, The Sheepish Approach a Lucky Jim gyda Craig Roberts. Chwaraeodd Sister Edith yn y ffilm fer boblogaidd Little Munchkin ac aeth ymlaen i chwarae Lottie Jenkins yn Elfie Hopkins gyda Ray a Jamie Winstone, y ddau wedi’u cyfarwyddo gan Ryan Andrews.

 

Cafodd Daniel Hawksford ei eni yng Nghasnewydd a’i fagu yn Abertawe. Ers graddio o RADA mae wedi gweithio’n helaeth yn y theatr, yn fwyaf diweddar yn Crouch, Touch, Pause, Engage (National Theatre Wales, Out of Joint, Arcola Theatre gyda Sherman Cymru) ac i’r RSC, National Theatre, Globe Theatre, Birmingham Rep, Almeida Theatre, Young Vic, Clwyd Theatre Cymru (lle y mae’r Artist Cyswllt) Orange Tree Theatre a National Theatre Wales. Ar gyfer ei berfformiad fel Claudio yn Much Ado About Nothing  i’r National Theatre cafodd ei enwebu am wobr Ian Charleson.  

 

Mae credydau theatre Guy Lewis yn cynnwys: Twelfth Night (Regent’s Park), A Christmas Carol (Birmingham Rep), Hamlet, Pygmalion, Mary Stuart, The Drawer Boy, Memory, Measure For Measure, Romeo And Juliet a Rosencrantz And Guildenstern Are Dead (Clwyd Theatre Cymru), She Stoops To Conquer, Hamlet a Canterbury Tales (Northern Broadsides), It’s A Family Affair (Sherman Cymru), An Inspector Calls (Torch Theatre), Telstar (New Ambassadors Theatre), And Then They Came For Me (Lyric Hammersmith), Faustus (National Theatre), One Flew Over The Cuckoo’s Nest a The Graduate (The Gielgud Theatre) a Spring Awakening (Bath Theatre Royal). Mae ei gredydau teledu yn cynnwys: Caerdydd, Torchwood a Casualty. Mae ei gredydau ffilm yn cynnwys: Telstar.

 

Mae credydau theatr Richard Lynch yn cynnwys: Coriolan/us a The Persians (National Theatre Wales), Afore Night Come (cyf: Rufus Norris), Snapshots (cyf: Braham Murray), Penny For A Song (Oxford Stage Company), The Storm (Almeida), Gas Station Angel (Royal Court & Tour), The Mysteries (RSC), Macbeth (Theatr Clwyd), Patagonia (Brith Gof/ taith yn cynnwys Royal Court), Kasper (cyf. Geoff Moore) Hamlet a A Midsummer Night’s Dream (Moving Being Theatre Company), Flowers Of The Dead Red Sea, The Myth Of Michael Roderick a House Of America (Y Cwmni), a pherfformiadau yn Abigail's Party, Macbeth, The Castle (Barker), Victory (Barker), Malvinas, The Flies (Sartre), The Fall & Redemption Of Man, Godspell, Romeo & Juliet a Penderyn (opera roc). Mae ei gredydau teledu yn cynnwys: Fondue, Rhyw A Dinosors a Labour Of Love (ITV Cymru), Pobol Y Cwm a Score (BBC Cymru), The Mabinogi (Cartwn Cymru Cyf), Iechyd Da (Bracan), Y Glas (Ffilmiau Boda), The Proposition (cyf. Strath Hamilton), A Mind To Kill (BBC), Y Parc (Cynyrchiadau Gaucho), Branwen (S4C), The Healer (BBC), Lifeboat (BBC), Thicker Than Water (BBC), Yr Arwerthwr (Ffilmiau Penadur Cyf), Christmas Stallion (Lluniau Lliw Cyf), Rebecca (HTV), Bowen A'i Bartner (BBC), Babylon By-Passed (BBC), District Nurse (BBC), Breaking Rank (BBC), Mwy Na Phapur Newydd (Lluniau Lliw Cyf - Cyfres 1 & 2) a Sticky Wickets (BBC). Mae ei gredydau ffilm yn cynnwys: Millenium, Darklands, Watermarks, a Boy Soldier.

 

Mae credydau theatr Melanie Walters yn cynnwys: Sleeping Beauty a Snow White and the Seven Dwarfs (UK Productions); Cinderella (Hiss And Boo Productions); Blue Remembered Hills (Theatr Clwyd) ac  Educating Rita (Grand Abertawe). Mae ei chredydau teledu yn cynnwys: Doc Martin; Ishe Hongian (Boom Pictures); Under Milk Wood (BBC); Being Human (Touchpaper Productions); Gavin and Stacey (Baby Cow); Hollyoaks (Lime Pictures); Anually Retentive (Jones The Film); Holby City, Dirty Work, Jack Of Hearts, Back Up, Dangerfield, Tender Loving Care a The Healer (BBC); Gypsy Fires (Channel 4) a Coronation Street (Granada).

Mae ei chredydau ffilm yn cynnwys: Burn Burn Burn (Burn Productions Ltd); Caring For The Recently Deceased (Short) (Stick & Rudder Films); Ex Libris (Short) (Long Arm Films); High Tide (Long Arm Films); Another Me (Fox International Productions); Resistance (Big Rich Films); Submarine (Warp Productions); Dirgelwch Yr Ogof (Nant Productions) a Rampage (Peakviewing Films).

 

Daw Llion Williams o Ddyffryn Conwy yn wreiddiol ond mae nawr yn byw ger Caernarfon. Mae’n Artist Cyswllt gyda Clwyd Theatr Cymru a hyfforddodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae ei waith theatr yn cynnwys: Ghosts, A Doll’s House, Abigail’s Party, The Herbal Bed The Journey of Mary Kelly, A Christmas Carol, Rape of the Fair Country, Gaslight  a A Small Family Business (Clwyd Theatr Cymru), Porth y Byddar (Clwyd Theatr Cymru/Theatr Genedlaethol Cymru), Cariad Mr Bustl/Le Misanthrope, Y Pair/The Crucible, Y Gofalwr/The Caretaker, Iesu, Cysgod y Cryman, Bobi a Sami, Y Storm/The Tempest (Theatr Genedlaethol Cymru), Y Cylch Sialc/The Chalk Circle, Un o’r Teulu/Relatively Speaking a Y Gelli Geirios/The Cherry Orchard (Theatr Gwynedd), Angitone, The Giant’s Embrace a Minamata (Theatr Powys), C’Mon Midffild a Llanast/Carnage (Theatr Bara Caws), A History of Falling Things (New Vic, Stoke) a Jack and the Beanstalk (Scarborough). Mae ei waith teledu yn cynnwys: Hinterland, Outside Time, A Mind to Kill, The Mystery Files, Death or Liberty, C’mon Midffild, Blodeuwedd, Ac Eto Nid Myfi, Ista’nbwl, Lan a Lawr, a Gwaith/Cartref. Mae ei waith radio yn cynnwys: Playboy of the Western World/Congrinero’r Gorllewin, Y Ffin a Dyddiadur Dyn Dŵad (BBC). Mae ei waith arall yn cynnwys: Pedr a’r Blaidd/Peter and The Wolf  (Ensemble Cymru).

 

 

Rhestr o’r perfformiadau:

 

ILIAD

National Theatre Wales mewn cydweithrediad â’r Ffwrnes

Llwyfaniad theatrig o War Music gan Christopher Logue

Cyfarwyddwyd gan Mike Pearson & Mike Brookes

Cyfansoddwr: John Hardy Music

Dylunydd Gwisgoedd: Simon Banham

Dylunydd Sain: Mike Beer

Sinematograffydd: Luke Jacobs a Like an Egg Productions

Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Julia Thomas

 

Dyddiadau: 21 Medi-3 Hydref 2015

Lleoliad: Ffwrnes, Llanelli, Sir Gâr

 

Mae Iliad mewn pedair rhan: Iliad: Kings, Iliad: The Husbands, Iliad: Red/Cold, Iliad: War Music

Bydd pob rhan yn para oddeutu 2 awr yr un

Gellir gwylio’r pedair rhan yn unigol, neu mewn un o ddau berfformiad marathon.

 

Amserlen y perfformiadau

 

Dydd Llun 21 Medi, 7.30pm: Iliad: Kings

Dydd Mawrth 22 Medi, 7.30pm: Iliad: The Husbands

Dydd Mercher 23 Medi, 7.30pm: Iliad: Red/Cold

Dydd Iau 24 Medi, 7.30pm: Iliad: War Music

 

Dydd Sadwrn 26 Medi: marathon drwy’r dydd

(Iliad: Kings am 10.30am, Iliad: The Husbands am 1.30pm, Iliad: Red/Cold am 5pm ac Iliad: War Music am 8pm)

 

Dydd Llun 28 Medi, 7.30pm: Iliad: Kings

Dydd Mawrth 29 Medi, 7.30pm: Iliad: The Husbands

Dydd Mercher 30 Medi, 7.30pm: Iliad: Red/Cold

Dydd Iau 1 Hydref, 7.30pm: Iliad: War Music

 

Nos Sadwrn 3 Hydref: marathon drwy’r nos

(Iliad: Kings am 6.30pm, Iliad: The Husbands am 9.30pm, Iliad: Red/Cold am 1am ar ddydd Sul 4 Hydref ac Iliad: War Music am 4am)

 

Swyddfa Docynnau

Ar-lein: www.nationaltheatrewales.org/iliad

Dros y ffôn: 029 2037 1689

 

Pris y Tocynnau

Perfformiadau unigol (yr un): £20 (£15 gost.)

4 x perfformiad unigol: £70 (£50 gost.)

Perfformiad marathon: £60 (£45 gost.)

Oedolyn lleol (o fewn Sir Gâr): £10*

Lleol o dan 25 (yn cynnwys ysgolion a cholegau yn sir Gâr): £7.50*

* perfformiadau unigol yn unig

 

Prisiau’r tocynnau i ysgolion:

Perfformiad unigol: £10

Perfformiad marathon: £40

 

 

Nodiadau i Olygyddion

 

Diwrnod y Wasg: Marathon drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn 26 Medi 2015, yn Ffwrnes, Llanelli, Sir Gâr

I archebu tocynnau adolygu ar gyfer y sioe hon, cysylltwch â Catrin Rogers ar 029 2035 3077 / catrinrogers@nationaltheatrewales.org

SYLWER: Os byddai’n well gennych adolygu un neu fwy o’r perfformiadau unigol, rhowch wybod i ni.

 

Am ragor o wybodaeth am Iliad, ewch i:

www.nationaltheatrewales.org/iliad

 

Dilynwch Iliad ar Twitter:

#ntwiliad

@ntwtweets

 

National Theatre Wales presents:

ILIAD

National Theatre Wales mewn cydweithrediad â’r Ffwrnes

Llwyfaniad theatrig o War Music gan Christopher Logue
Cyfarwyddwyr Mike Pearson a Mike Brookes

“In the beginning there was no Beginning,
And in the end, no End…”

Y mis Medi hwn, profwch theatr Ffwrnes mewn modd cwbl newydd wrth i’r cyfarwyddwyr Mike Pearson a Mike Brookes (The Persians a Coriolan/us) ddod â’u gweledigaeth nodweddiadol i’r stori Roegaidd glasurol, ILIAD.

Bydd ailadrodd stori wythnosau olaf Rhyfel Caerdroea ar ffurf amlgyfrwng, ac yn cael ei hadrodd gan gast o actorion Cymreig arbennig, yn cynnwys Melanie Walters (Gavin and Stacey), Richard Lynch (Coriolan/us, Pobol y Cwm) a Daniel Hawksford (Crouch, Touch, Pause, Engage & Praxis Makes Perfect) ynghyd â chriw o dduwiau busneslyd yn eu harddegau. Bydd ILIAD yn eich ymdrochi mewn tirwedd sinematig anferth 360 gradd.

Gallwch ddewis profi’r pedair sioe ar wahân, neu fod yn rhan o un o ddau berfformiad marathon anhygoel – nail ai drwy’r dydd (ar ddydd Sadwrn 26 Medi) neu dros nos (ar nos Sadwrn 3 Hydref). Angerdd. Brad. Dewrder. Dicter. Cyfeillgarwch. Colled.

Teyrngarwch. Rhyfel yn gwrthryfela; Brenhinoedd a duwiau yn ymladd ... pwy all ennill yn y frwydr ffyrnig rhwng dynion, duwiau a ffawd?

Stori epig yn cwrdd â theatr box-set

Oedrannau 14+

Disgrifiad clywedol: Dydd Llun 28 Medi, 7.30pm

Tocynnau
£20 / £15 Gostyngiadau (perfformiad unigol)
£60 / £45 Gostyngiadau (Marathon)
​£70 / £50 Gostyngiadau (4 perfformiad unigol wedi eu prynu gyda'u gilydd)

Swyddfa Docynnau
02920 371 689

Show Dates:

21 Medi - 3 Hydref 2015

Location:

Y Ffwrnes, Llanelli, Sir Gâr

Follow ILIAD on Twitter:

#ntwIliad @ntwtweets

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW