Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

GRUFF RHYS & LISA JÊN BROWN YMHLITH CAST THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION GAN NATIONAL THEATRE WALES, Y RHAGFYR HWN

Dyddiad Rhyddhau: Dydd Mawrth 20fed Hydref 2015, 3pm GRUFF RHYS & LISA JÊN BROWN YMHLITH CAST THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION GAN NATIONAL THEATRE WALES, Y RHAGFYR HWN Y CAST LLAWN O ACTORION/CERDDORION YN CAEL EI GADARNHAU AR GYFER THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION, GIG THEATR I GYNULLEIDFAOEDD O BOB OED, WEDI’I BERFFORMIO YN STADIWM SWALEC CAERDYDD RHAGFYR 2015 - IONAWR 2016 Gwledd i bawb yn y teulu gan y meddyliau creadigol y tu ôl i Praxis Makes Perfect, gwaith oedd yn gwyro pob genre: fis Rhagfyr hwn, bydd prif leisydd y Super Furry Animals Gruff Rhys, yr awdur Tim Price a’r cyfarwyddwr Wils Wilson yn dod ynghyd i greu cynhyrchiad National Theatre Wales The Insatiable, Inflatable Candylion, gig theatr yng Nghaerdydd i gynulleidfaoedd o bob oed, wedi’i ysbrydoli gan albwm arloesol Gruff, Candylion. Bydd cast o actorion/cerddorion yn cynnwys Sweet Baboo, Remy Beasley, Lisa Jên Brown, Matthew Bulgo, Dyfan Dwyfor, Natasha Lewis, Dyfrig Morris, Gruff Rhys ei hun, Kliph Scurlock ac Emma Daman Thomas yn perfformio cymysgedd o ganeuon newydd a hen ffefrynnau, oll wedi’u hysgrifennu gan Gruff, mewn cynhyrchiad ymdrochol sy’n pylu’r ffin rhwng sioe theatr a gig cerddoriaeth fyw. Bydd cynulleidfaoedd rhwng 4 a 104 yn cael eu gwahodd i gwrdd â llu o gymeriadau yn cynnwys Caruin, Cheffyl, Meringutan, Sledgehog, Pale Droid a holl drigolion Pixel Valley, lle mae chwa o chwyldro yn y gwynt... Mae Gruff Rhys yn adnabyddus dros y byd am ei waith fel artist unigol yn ogystal â chanwr a chyfansoddwr gyda Super Furry Animals a Neon Neon, ac am ei gyweithiau gyda Gorillaz, Mogwai, Dangermouse a Sparklehorse ymhlith eraill. Cafodd yr albwm diweddaraf gan Neon Neon, Praxis Makes Perfect, oedd yn seiliedig ar fywyd y cyhoeddwr Eidalaidd radical Giangiacomo Feltrinelli, ei berfformio fel gig ymdrochol, wedi’i gynhyrchu gan National Theatre Wales. Yn 2014, rhyddhaodd Gruff ei brosiect amlgyfrwng arloesol American Interior – llyfr, ap, ffilm, albwm. Mae American Interior wedi’i gyhoeddi gan Penguin a chyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer Gwobr Llyfr Cyntaf y Guardian 2014, a rhestr fer Gwobr Gordon Burn 2014. Mae credydau theatr Tim Price yn cynnwys: Teh Internet is Serious Business yn y Royal Court, Protest Song yn y National Theatre, I'm With the Band (taith Traverse theatre/Canolfan Mileniwm Cymru), Praxis Makes Perfect (taith National Theatre Wales/Barbican), The Radicalisation of Bradley Manning (taith National Theatre Wales), Salt, Root and Roe (Donmar Warehouse), Demos (Traverse Theatre) a For Once (taith Pentabus Theatre/theatr Hampstead). Mae ei gredydau teledu yn cynnwys: Switch, Secret Diary of a Call Girl, Sold! (ITV) The Smoke (Sky) Eastenders, Holby City, Casualty, Doctors (BBC) Y Pris a Caerdydd (S4C). Mae Wils Wilson yn wneuthurwr theatr a chyfarwyddwr sydd wedi creu perfformiadau mewn tŷ gwag, ar fferi, mewn siop fawr gyda’r nos, mewn tafarndai, mewn ceir ac arnynt, a hyd yn oed weithiau mewn theatrau. Gwahoddwyd ei chynulleidfaoedd i fwyta, dawnsio, cerdded, canu, yfed te a gwneud y conga – ymhlith pethau eraill. Yn y gorffennol mae hi wedi cyfarwyddo Praxis Makes Perfect (Cyfarwyddwr Gorau, Gwobrau Theatr Cymru) i NTW. Ar gyfer National Theatre of Scotland: HOME Shetland, Gobbo (enillwyr Gwobrau CATS), The Strange Undoing of Prudencia Hart (a enillodd Herald Angel), ac Ignition. Mae ei gwaith diweddar arall yn cynnwys Scuttlers (Manchester Royal Exchange), ANON (Opera Cenedlaethol Cymru), Gastronauts (Royal Court) a Manchester Lines (Manchester Library Theatre). Tan 2007 Wils oedd cyd-Gyfarwyddwr Artistig wilson+wilson, yn gwneud gwaith safle-benodol ar draws y DU, lle roedd ei gwaith yn cynnwys HOUSE, Mapping the Edge, News from the Seventh Floor a Mulgrave. Gwybodaeth lawn am y perfformiadau: THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION Cerddoriaeth a geiriau: Gruff Rhys Awdur: Tim Price Cyfarwyddwr: Wils Wilson Dyfeisiwyd gan Gruff Rhys, Wils Wilson a Tim Price o syniad gwreiddiol gan Gruff Rhys, Pete Fowler a Mark James Dylunydd: Laura Hopkins Dylunydd Golau: Natasha Chivers Dylunydd Sain: Mike Beer Cyfarwyddwr Symud: Ben Wright Cast: Sweet Baboo, Remy Beasley, Lisa Jên Brown, Matthew Bulgo, Dyfan Dwyfor, Natasha Lewis, Dyfrig Morris, Gruff Rhys, Kliph Scurlock & Emma Daman Thomas Dyddiadau: 16 Rhagfyr 2015 - 2 Ionawr 2016 Lleoliad: Stadiwm SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR Amserlen y Perfformiadau 16.12.2015 7pm 17.12.2015 7pm 18.12.2015 9pm 19.12.2015 2pm & 7pm 21.12.2015 2pm & 7pm 22.12.2015 2pm (Disgrifiad Sain) 23.12.2015 2pm & 7pm 24.12.2015 2pm 26.12.2015 5pm 28.12.2015 2pm 29.12.2015 2pm | 7pm 30.12.2015 2pm (Perfformiad Hamddenol) 31.12.2015 2pm 01.01.2016 9pm 02.01.2016 2pm & 7pm Swyddfa Docynnau: http://www.nationaltheatrewales.org/cy/insatiable-inflatable-candylion Dros y Ffôn: 029 2037 1689 Pris y Tocynnau: • £17.50 / £15 gostyngiadau • Plant (4–16 oed): £12.50 • Tocyn Teulu (pedwar person, i gynnwys o leiaf un plentyn): £50 • Grwpiau o 10+: £15 y person, y trefnydd yn mynd am ddim • Ysgolion (athro yn mynd am ddim ar gyfer bob 10 plentyn): £8.50 (£1 o ffi archebu ar gyfer pob tocyn wrth archebu dros y ffôn) Argymhellir ar gyfer 4+ oed Nodiadau i Olygyddion Noson y Wasg: nos Iau 17 Rhagfyr 2015, 7pm, yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR I archebu tocynnau adolygu ar gyfer y sioe hon, cysylltwch â Catrin Rogers ar 029 2035 3077 / catrinrogers@nationaltheatrewales.org Am ragor o wybodaeth am The Insatiable, Inflatable Candylion, ewch i: http://www.nationaltheatrewales.org/cy/insatiable-inflatable-candylion Mae lluniau cyhoeddusrwydd lliw manylder uchel ar gael i’w lawrlwytho yma: https://www.nationaltheatrewales.org/news/media/insatiable-inflatable-candylion/publicity Dilynwch The Insatiable, Inflatable Candylion ar Twitter: #NTWcandylion @ntwtweets Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales. nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales presents:

THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION

“A long time ago, In the Kingdom of Candy, a lion once roamed the streets...
Howled on the hour, whined on the minute, roared every second day of the year.”

Y Nadolig hwn, ewch ar daith i Pixel Valley, byd hudol yn llawn egni positif, cymeriadau lliwgar a dryslyd a badminton. 

Dewch ar antur gyda Polar Pear, Sledgehog, Cheffyl a’r Candylion gwynt awchus llawn asbri - … beth fydd yn digwydd i fywyd yn y cwm pam fydd egni negyddol yn meddiannu’r lle?

Mae cerddorion ac actorion yn dod ynghyd yn y cynhyrchiad ymdrochol hwn sy’n uno sioe theatr a gig gerddorol llawn canu, wedi’i ysbrydoli gan albwm arloesol Gruff Rhys (Super Furry Animals), Candylion.

Cewch gymysgedd o ganeuon newydd a hen ffefrynnau mewn gig theatr i bob oed.

Oedrannau 4+

Tocynnau

£17.50 / £15 Gostyngiadau

Plant (oedrannau 4 – 16): £12.50 

Tocynnau Teulu: £50
(4 o bobl, yn cynnwys un plentyn)

Grwpiau – Ffoniwch 029 2037 1689 
Grwpiau o 10+: £15 y person, caiff y trefnydd fynd am ddim

£8.50 Ysgolion - Ffoniwch 029 2037 1689
(Caiff un athro/athrawes am bob 10 disgybl fynd am ddim)

(Mae ffi bwcio £1 fesul tocyn pan yn bwcio dros y ffôn)

 

Show Dates:

16 Rhagfyr 2015 - 2 Ionawr 2016

Location:

Stadiwm SWALEC, Caerdydd

Follow THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION on Twitter:

@ntwtweets #ntwCandylion

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW